Apel građanima da budu odgovorni i poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara

17

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije apeluje na građane da budu odgovorni i poštuju odredbe Zakona o zaštiti od požara, kao i da ukoliko primete požar odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

Pomoćnik načelnika Uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković izjavio je da je predstojeći period toplog i suvog vremena pogodno za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom prostoru koji predstavljaju opasnost za živote i zdravlje građana i mogu prouzrokovati velike materijalne štete, a da je Zakon o zaštiti od požara jasan i precizan i zabranjuje spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, kao i biljnih ostataka strnih useva i smeća.

Milenković je dodao da je istim zakonom zabranjeno i loženje vatre u šumskom kompleksu, kao i na udaljenosti 200 metara od ruba šume.

On je naveo da će se pravna lica koja spaljuju strne useve, biljne ostatke i smeće na otvorenom prostoru kazniti u iznosu od 300.000 do milion dinara, a fizička lica koja ne poštuju iste odredbe ovog zakona kazniće se u iznosu od 10.000 dinara.

Takođe, fizička lica koja ne poštuju odredbe zabrane spaljivanja u okviru šumskog kompleksa i na udaljenosti 200 metara od ruba šume, kazniće se u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara, precizirao je on.

Prema njegovim rečima, Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim pripadnicima MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana.

Foto: Envato


reklama