Apel Lovačkog saveza Republike Srpske: Sprečimo požare – sačuvajmo prirodu i divljač

48

Dolazak proleća i toplijeg vremena intenzivira aktivnosti na pripremi poljoprivrednih parcela za predstojeću sezonu, koje na žalost u velikom broju slučajeva podrazumevaju krčenje, sakupljanje i paljenje prošlogodišnje suve vegetacije i korova.

Veoma često ovo paljenje korova izmiče kontroli te dovodi do požara koji sa poljoprivrednih površina prelaze na okolno žbunje i šumske površine, gde se vatrena stihija zaustavlja tek posle intervencije vatrogasaca, ostavljajući za sobom pustoš i nemerljive štete na vegetaciji, zemljištu i fauni.

Vatra uništava jazbine, gnezda, izvore hrane, skrovišta za divljač, a često i podmladak, ali i odrasle jedinke koje nisu uspele da pobegnu na vreme. Sve ovo dovodi da kraćih i dužih migracija divljači sa opožarenog područja, pa čak i do dužeg nestanka pojedinih, teritorijalno vernih vrsta. U požarima najviše štete trpe sitne vrste divljači (zec, fazan, jarebice, i dr.).

Istovremeno, usled požara u šumama dolazi i do sagorevanja humusnog sloja na ovim često plitkim zemljištima, čime se umanjuje mogućnost uspešne regeneracije ovih područja. Nagorela stabla, postaju potencijalna žarišta za gradacije raznih insekata. Formiranje novog biljnog pokrivača na požarištima je prirodni proces koji se naziva sukcesija vegetacije, i čije se trajanje meri desetinama i stotinama godina.

Sve navedeno jasno ukazuje na obim direktnih i indirektnih šteta nastalih od požara, a koji se direktno manifestuju na lovno gazdovanje celokupnim fondom divljači.

U cilju zaštite prirode, divljači i njenog staništa, Lovački savez Republike Sprske apeluje na sve lovce da daju svoj doprinos sprečavanju izbijanja požara, ali i učestuvuju u njegovom gašenju ukoliko do istog i dođe.

Foto: Envato


reklama