Artritis i encefalitis virus kod koza

95

Artritis i encefalitis virus kod koza (Caprine Arthritis and Encephalitis Virus, CAEV), široko je rasprostranjen kod mlečnih koza koji se, u većini slučajeva, prenosi na mladunče preko zaražene ženke ukoliko odgovarajuće preventivne mere nisu preduzete.

Efekti CAEV nisu uvek vidljivi. U pitanju je retrovirus koji obično napada jariće, ali većina njih ne ispoljava nikakve ozbiljne simptome sve do starijeg uzrasta. Najčešći simptomi su otečena kolena ili zglobovi, koji, međutim, mogu biti i simptomi povrede ili zaraznog artritisa. Jedini način na koji se sigurno može utvrditi postojanje ovog virusa jeste putem nalaza krvi, koji, međutim, nije uvek tačan pošto CAEV, budući da je retrovirus, nije uvek vidljiv u analizama.

Simptomi su slični simptomima bolesti belih mišića. Početni simptom je taj da jare nije u stanju da pokrene zadnje noge, zatim prednje, i dr. Jare, takođe, ima smanjen apetit. Bolest se naglo intenzivira i izaziva uginuće životinje. Uobičajeni simptomi CAEV kod jarića su otežano kretanje i ukrućenost udova.

Posmrtnim ispitivanjem se obično otkriju svetlo smeđi delovi u belom delu mozga i kičme. Zglobovi su obično „čvorasti” ili uvećani. Nije utvrđeno zašto virus CAEV kod nekih koza brzo zahvata neuorološki sistem, a kod drugih izaziva samo čvorove u zglobovima. Nijedan poznati lek, niti vakcina ne mogu izlečiti CAEV virus. Lečenje je, stoga, obično usmereno na kontrolu simptoma.

Moguće je sprečiti prenošenje CAEV virusa. Prevencija se obično sastoji u tome da se jarići izoluju od zaraženih ženki, da se onemogući zaraženim ženkama da ih ližu i da se jarići sklone u zasebnu prostoriju. Jarićima treba davati pasterizovan kolostrum. Takođe im treba davati imunoglobuline, zato što se pasterizacijom mleka uništava veći deo korisnih bakterija u mleku neophodnih jarićima za pravilnu asimilaciju mleka. Imunoglobulini se mogu obezbediti preko hraniva kao što su NurseMateASAP ili drugih koji sadrže bakterije koje proizvode mlečnu kiselinu.

Izvor: „Kozarstvo – tehnika i tehnologija odgajivanja“ (Milenko Gutić, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović, Leka Mandić, Vladimir Dosković), Čačak 2006.

Foto: Pixabay


reklama