Bela leptirasta vaš – pošast iz plastenika

760

Bela leptirasta vaš ili štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), izaziva velike štete u usevu paradajza, krastavca, paprike, salate i većem broju ukrasnih biljaka i predstavlja jednu od najštetnijih vrsta insekata na gajenim biljkama u zatvorenom prostoru.

Štete prave odrasli insekti i larve sišući biljne sokove sa biljke hraniteljke. Još su veće sekundarne štete koje nastaju izlučivanjem medne rose, koja pada i na nenapadnute biljke, gde se razvija gljiva čađavica, koja smanjuje asimilatornu površinu.

Životni ciklus

Ženka polaže jaja na donjoj strani lista. Razvoj larve traje oko mesec dana. Brzina razvoja svake individue strogo je povezana sa mikroklimom. Na taj način, posebno u staklenicima, ima veći broj generacija godišnje, pomešane su, te je njihova kontrola otežana usled pojave različitih vrsta stadijuma u istom vremenskom periodu.

Kod visokih temperatura, tokom letnjeg perioda, imaga izlaze iz staklenika i naseljavaju razne kulturne i korovske biljke u neposrednoj blizini. Tu se mogu naći sve do jeseni. Deo populacije vraća se u staklenik, a deo se povlači na zimsku dijapauzu u samoj prirodi. Mnoge korovske biljke u zatvorenom ili otvorenom prostoru su izvor novog napada nasada paradajza, krastavaca ili paprike.

Bela leptirasta vaš ima vrlo visoki potencijal razmnožavanja.

Intezitet napada meri se na osnovu broja imaga na 100 pregledanih biljaka. Pregledi se obavljaju svake sedmice. Na najmlađem lišću se nalaze imaga, dok se na starijem lišću nalaze njegove larve i nimfe. Na osnovu stalnog praćenja određuju se i rokovi suzbijanja. Ono se izvodi u momentu njegove prve pojave. Pri čemu je dovoljno zapaziti samo jednu leptirastu vaš u stakleniku ili plasteniku.

Suzbijanje je izuzetno složeno i ono se izvodi tokom cele godine.

Preventivne mere sastoje se od uništavanja korova u i oko plastenika, sadnja biljaka koje nemaju insekte na sebi, upotreba žutih lepljivih traka ili ploča za utvrđivanje prisustva i brojnosti insekta.

Sa hemijskim merama počinjemo kad na 100 biljaka nađemo 4 leptira, pri čemu treba voditi računa da insekticid pokrije i donju stranu lista na kojoj štetočina živi. U stakleničkoj proizvodnji preporučuju se preparati veće isparljive faze.

Vrlo često se dešava da ni hemijske mere ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog voštanog štita koji obavija telo lutke i larve, a i vrlo brzo razvijaju rezistentnost na insekticide.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da primenjuju insekticide sa različitim mehanizmom delovanja kako bi smanjili mogućnos pojave rezistentnosti i učinili efikasnijom primenu insekticida.

Izvor: „Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji“ (prof. dr Pero Štrbac)

Foto: plante-doktor.dk, uniprot.org, AquaponicsUSA’s Blog, Wikimedia, SoilWorx


reklama