Besplatan vodič za prodaju hrane putem intrneta

75

Sektor poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je pubikaciju „Bezbednost hrane u e-trgovini: Vodič za početnike u prodaji hrane preko interneta“, čiji je autor prof. dr Gordana Ristić.

Vodič je dostupan na veb stranici Ministarstva.

Od početka 2020. godine, u Srbiji se ubrzano razvijaju modeli trgovine hranom u kojima prodavac i kupac kontaktiraju preko različitih elektronskih sredstava komunikacije, a pri čemu se namirnice isporučuju na adresu kupca. Elektronska trgovina se obavlja preko interneta i prodavac robu nudi preko: svoje internet stranice (vebsajta) ili vebsajta u posedu trećeg lica koje može posredovati u trgovini mešovitom robom širokog asortimana (na primer. „eBay“, „Amazon“, „Kupindo“) ili je specijalizovano za prodaju određenih vrsta robe, kao što je hrana (primer „Moja pijaca“, „Gajbica“, „Pijaca na klik“, „Verde Merkato“, itd.).

Vrlo su popularni i drugi načini prodaje koji ne zahtevaju odlazak kupca na prodajno mesto, već se porudžbina vrši preko kataloga, mejla ili telefonom. Primer takve prodaje na daljinu je e-Pijaca koju je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede spajajući kupce i proizvođače preko internet stranice.

Svaki promet hrane, nezavisno od toga da li se odvija na uobičajeni način kroz fizički kontakt kupca i prodavca, ili preko elektronskih sredstava komunikacije, kataloga, mejla, telefona i slično, podleže zahtevima za bezbednost hrane.

Nezavisno od toga da li je hranu proizvelo privredno društvo, preduzetnik ili poljoprivredno gazdinstvo ona mora biti bezbedna. To znači da hrana ne sme biti uzrok trovanja bakterijama, virusima i drugim mikroorganizmima, i da ne sme sadržati hemijske materije koje su zabranjene. One materije koje su dozvoljene moraju biti prisutne u hrani u količini određenoj propisima u Srbiji.

Hrana mora da bude odgovarajućeg kvaliteta koji je zadat u pravilnicima o kvalitetu pojedinih namirnica ili je onog kvaliteta koji je proizvođač deklarisao na deklaraciji proizvoda. U deklarisanom roku trajanja.

Važno je i da je propisno upakovana (osim za sveže voće i povrće), obeležena i transportovana do krajnjeg kupca.

Cilj Vodiča za bezbednost hrane u elektronskoj trgovini je da informiše prodavce o zakonskim zahtevima koji se odnose na proizvodnju i promet hrane, i da podstakne primenu dobrih praksi u proizvodnji i rukovanju hranom.

Vodič se naročito obraća početnicima u prodaji hrane preko interneta i malim proizvođačima hrane, sa ciljem da ih informiše o osnovnim obavezama i pomogne ulazak u elektronsku prodaju.

Publikacija se ne odnosi na e-trgovinu dijetetskim proizvodima i proizvodima koji spadaju u grupu nove hrane, vodom za piće, mineralnom vodom i kuhinjskom soli.

Foto: Free Images


reklama