BOŠ i Mladi istraživači Srbije objavili konkurs za upravljače zaštićenih područja

48

Beogradska otvorena škola (BOŠ), u saradnji sa svojim partnerima Mladi istraživači Srbije, pokrenula je novi program podrške „Zajedno za zaštićena područja” u okviru projekta „Zajedno za životnu sredinu“.

Mladi istraživači Srbije su objavili otvoreni poziv za podnošenje projektnih ideja sa ciljem unapređenja transparentnosti, komunikacije i saradnje upravljača zaštićenih područja u Srbiji.

Sistemu upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji potrebna je veća transparentnost, ali i unapređenje praksi koje utiču na lokalne zajednice i njihovo uključivanje u upravljanje područjima. Iz analiza koje su rađene sa upravljačima istaknuto je da postoji potreba da se podižu kapaciteti upravljača za informisanje javnosti, za podizanje svesti kao i za saradnju sa lokalnom zajednicom.

Ukupan fond prvog ciklusa podrške programa „Zajedno za zaštićena područja“ za 2024. godinu iznosi 10.000 američkih dolara. U 2024. godini biće podržano najmanje dva Upravljača u maksimalnom iznosu do 5.000 američkih dolara po projektu. Postoje dva tipa podrške u zavisnosti da li su u pitanju upravljači čiji su osnivači Vlada Srbije ili lokalne samouprave ili su to udruženja građana i fakulteti.

Za podršku 2024. godine mogu da se prijave upravljači iz 37 zaštićenih područja, uključujući nacionalne parkove, parkove prirode, predele izuzetnih odlika i specijalne rezervate prirode. Detaljnu listu područja možete pogledati u zvaničnom pozivu OVDE.

Na programu mogu da učestvuju upravljači zaštićenih područja koja se nalaze na listi sa projektom koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije. Period sprovođenja projekta može biti najviše tri meseca, od trenutka potpisivanja ugovora do 31. avgusta 2024. godine.

Program će pružiti podršku u izgradnji raznovrsnih kapaciteta upravljača, kako bi njihov rad o zaštićenim područjima bio transparentniji i vidljiviji.

Kako biste se upoznali sa programom, pročitajte pažljivo smernice za podnosioce prijava.

Prijava za učešće na programu „Zajedno za zaštićena područja“ dostavlja se isključivo putem elektronskog obrasca kome možete pristupiti preko LINKA.

Rok za prijavu projekata je do 19. aprila 2024. godine do 17 časova.

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Foto: BOŠ, Envato


reklama