Brzim internetom do sada pokriveno 80 sela u Srbiji

26

Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Mihailo Jovanović obišao je selo Panonija, kod Bačke Topole, u kojem su završeni radovi na izgradnji širokopojasne telekomunikacione infrastrukture i uveden brzi internet u prve kuće ovog sela.

Jovanović je rekao da je Panonija 80. selo u Srbiji koje je dobilo brzi internet, zahvaljujući čemu je na novu telekomunikacionu infrastrukturu već povezano 26 domaćinstava.

On je ukazao na to da je Ministarstvo do sada obezbedilo mogućnost povezivanja na brzi internet za približno 50.000 građana širom Srbije, dok se radovi trenutno odvijaju u čak 175 sela u kojima ima više od 80.000 stanovnika.

Ministar je podsetio na to da je Zakonom o elektronskim komunikacijama, koji je usvojen krajem aprila ove godine, brzi, širokopojasni internet postao univerzalni servis, dodavši da su tim dokumentom predviđene podsticajne mere kojima će se omogućiti da svaka kuća ima mogućnost pristupa brzom internetu.

Prema njegovim rečima, plan je da se do kraja 2025. godine uvede brzi internet protoka preko 100 megabita u sekundi i da se u više od 700 sela poveže preko 120.000 domaćinstava, kao i da se u tu svrhu izgradi više od 4.700 kilometara trasa optičkih kablova.

Uvođenjem brzog interneta u selima obezbeđuje se dostupnost usluga e-uprave i digitalna nastava i digitalni sadržaji i u najmanjim, isturenim odeljenjima osnovnih škola u Srbiji.

Takođe, na taj način omogućava se pokretanje biznisa i korišćenje elektronske trgovine kako bi poljoprivredni i drugi proizvodi bili dostupni u svakom trenutku preko interneta, kao i praćenje multimedijalnog sadržaja – više stotina televizijskih kanala, zabavnog i naučnog programa, sportskog i filmskog programa, fiksne i mobilne telefonije.

Tokom posete selu Panonija, Jovanović je OŠ „Bratstvo jedinstvo” uručio laptop računare.

Foto: Marina Jančević, Tanjug


reklama