Bubrenje pupoljaka breskve i nektarine kad mu vreme nije „otvara vrata“ za napad Taphrine deformans

293

U malom broju zasada bresaka i nektarina sa ranostasnim sortimentom došlo je do bubrenja pupoljaka. Kretanje vegetacije je uočeno na određenim ekspozicijama na Fruškoj gori kao i na peskovitim terenima na severu zemlje (Subotica i Senta).

U fazi bubrenja pupoljaka i u vlažnim uslovima može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Imajući u vidu da je breskva voćna vrsta kod koje je period fiziološkog mirovanja kraći u odnosu na druge (jabučasto voće), kao i da ne očekuje značajniji pad temperature, koje bi mogla zaustaviti kretanje vegetacije (najavljene su srednje temperature od 9°C do 14 °C), a prognoziraju se padavine, moguće su primarne infekcije patogenom Taphrina deformans primarne, kada dolazi do zaraze mladog nediferenciranog tkiva. Sa razvojem, biljaka tkivo postaje otporno, tako da su u borbi protiv ovog patogena ključne preventivne mere zaštite.

Proizvođačima se preporučuje tretman preparatima na bazi bakra u cilju zaštite od patogena:

– a.m. bakar hidroksid, preparat Kocide 2000 u konc.0,25-0,35%
– a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc.0,25-0,3%
– a.m. bakar hidroksid, preparat Everest u konc.0,6-0,8%
– a.m. bakar hidroksid, preparat Bakarni oksihlorid u konc.0,75%
– a.m. bakar sulfat , preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35%

Foto: PIS


reklama