Prekalemljivanje voćaka

Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, pa se tada vrši zamena sorte. Cilj prekalemljivanja...

Načini sušenja voća

Voće, kao i povrće, može da se suši na više načina što zavisi od prethodne pripreme, hemijskih i fizičkih svojstava svežeg voća kao i od ekonomičnosti samog sušenja. Od načina koji mogu da se primene...

Varoa i kako je suzbiti

Varoa je jedna od najopasnijih pretnji u savremenom pčelarstvu. Ne možemo ni pretpostaviti koliko je ova opaka grinja košnica desetkovala, koliko pčela 'sahranila', a koliko oštetila i skratila im životni vek. Dokazano je da parazit Varroa...

Nega čokota posle mraza

Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti, naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali čokote. Zimski mrazevi najčešće oštećuju okca, a prolećni mlade lastare. Kao posledica...

Zbog palminog ulja nestaju hektari šuma

Zahvaljujući svom sastavu i hranljivosti, palmino ulje našlo je široku primenu u kozmetici i kulinarstvu širom sveta. Najveći proizvođači plaminog ulja danas su Indonezija i Malezija, u kojima se zbog proizvodnje ovog ulja uništavaju čitave...

Izgradnja svinjca

Ukoliko razmišljate o držanju svinja, prva i osnovna stvar, pre same nabavke životinja je izgraditi svinjac. Mnogi početnici smatraju da taj objekat sam po sebi nije previše važan, i pridaju mu malo pažnje, a...

Bor – mikroelement od izuzetnog značaja

Bor je veoma značajan mikroelement, posebno zbog njegove važne uloge u procesu oplodnje. Simptomi nedostatka obično se pojavljuju na mestu rasta jer je bor nepokretan u biljci. Nedostatak bora izaziva izumiranje tačke rasta, anatomske i morfološke...

Da li ste znali da se i jagode orezuju?

Rezidba jagode je pomotehnička  mera, koja ima za cilj ostvarivanje redovnih i stabilnih prinosa uz istovremeno postizanje visokog kvaliteta plodova. Sastoji se iz više radnih zahvata - uklanjanje starog lišća, zakidanje stolona, uklanjanje cvasti i rezidba...

Zaštitite jagode od golomrazice malčiranjem

U kontinentalnim delovima našeg regiona, jagoda najčešće strada od niskih temperatura tokom zime. A isto tako za nju mogu da budu opasni i prolećni mrazevi, ako nije pokrivena snegom. Sa pojavom golomrazice, zemljište promrzava, pa...

Šaran i temperaturne promene

Ribe su poikilotermni organizmi, što znači da poprimaju temperaturu vode koja ih okružuje, te zato svaka promena može da utiče na njihove životne procese. Šaran podnosi relativno velika temperaturna kolebanja - može da preživi na...