Crna trulež kupusa

Crnu trulež izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv campestris, koja može da dovede do značajnih šteta na kupusu. Osim kupusa, koga parazit najčešće napada, kao domaćini ove bakterije do sada su zabeležene mnoge vrste roda Brassica,...

Uzgoj organske borovnice

Borovnica kao samoniklo šumsko voće po svom sastavu i lekovitim svojstvima poreklom iz prirodnih nezagađenih staništa, zadovoljava kriterijume organske proizvodnje, uz poštovanje međunarodnih propisa, koji su ugrađeni u Zakon o organskoj poljoprivredi Republike Srbije. Takođe,...

Koliko su antibiotici efikasni u poljoprivrednoj proizvodnji?

Po našem zakonu, primena antibiotika u poljoprivrednoj proizvodnji je strogo zabranjena. Ali, u zemljama gde je to dozvoljeno koriste se streptomicin, oksitetraciklin, gentamicin i oksolinska kiselina. Namenjeni su prvenstveno suzbijanju bakteriozne plamenjače voćaka, pre svega...

Negativno dejstvo pesticida na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Pesticidi su toksične supstance koje deluju tako što sprečavaju, suzbijaju i uništavaju organizme koji negativno utiču na gajene biljke. Ove supstance imaju svoju primenu protiv raznih vrsta insekata, glodara, mikroorganizama, bakterija, gljivica, virusa i drugi...

Procvat vinarstva u Belgiji

Iako su prvi čokoti vinove loze u Belgiji zasađeni tek pre 20 godina, proizvodnja vina u toj zemlji veoma se brzo širi i razvija, a tome ne pogoduju samo finansijski podsticaji ili nove sorte,...

Nega zasada leske posle sadnje

Nakon sadnje mladoj biljci leske potrebno je obezbediti dovoljno hraniva kako bi se nesmetano odvijali vegetativni i generativni procesi. Disbalans u hranivima u ovom periodu može zanatno da smanji broj resa i ženskih cvetova,...

Vegetativne podloge kruške nastale od kruške

Uočeni nedostaci dunje kao podloge, a pre svega njena loša kompatibilnost pri kalemljenju sa sortama kruške, osetljivost na niske temperature, osetljivost prema povećanom sadržaju kreča u zemljištu i prema najznačajnijim uzrokovačima bolesti, postali su...

Udaljenost pčelinjih društava od paše

Mehanizam kojim pčele određuju udaljenost medonosne paše nije do kraja razjašnjen. Postoje različita objašnjenja, a hipoteze o ’potrošnji energije’ i ’optička hipoteza’ najčešće se koriste da objasne odluku pčela za sakupljanjem hrane sa različite...

Breza – lekovita srebrna kraljica šuma

Kora i listovi sa vitkih belih stabala breze, koja je postalo simbol ruskog prostranstva, hiljadama godina koriste se u narodnoj medicini naroda Severa. Breza (Betula pendula) je proveren biljni lek za urinarne infekcije, narodni eliksir...

U Čurugu počelo pošumljavanje u okviru projekta „Zasadi drvo“

U okviru projekta „Zasadi drvo“, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić i direktor JP „Vojvodinašume” Roland Kokai učestvovali su u sadnji drveća koja je organizovana u Čurugu, u opštini Žabalj. Tim projektom,...