Uzgoj kivija u Srbiji

Srbija definitivno nije jedna od zemalja čuvenih po uzgoju i izvozu kivija, ali ako ste pomislili da kivi uopšte ne može uspeti na našim prostorima, prevarili ste se. Baš ništa vas ne sprečava da...

KNIP sadnice

Kada se razmišlja o zasnivanju voćnjaka jabučastog voća, a pogotovo ukoliko se to čini u komercijalne svrhe, jedna od najvažnijih odluka je i koje sadnice odabrati. Kao najbolje rešenje za intenzivnu proizvodnju i gustu...

Uzgoj celera

Osim što je jedan od najzastupljenijih začina u kulinarstvu, celer uspešno snižava krvni pritisak, deluje protiv bakterija i jednostavno topi kalorije. Ne treba se plašiti mukotrpnog puta do Rima zbog ljubavi i celera - glasi...

Nemačka donacija za čistiji Kruševac

U kruševačko Javno komunalno preduzeće stigla je oprema za odvajanje čvrstog komunalnog otpada, donacija Vlade Nemačke, koja bi trebalo da omogući da se količina prikupljenog otpada sa prošlogodišnjih 130 tona u ovoj godini udvostruči,...

Prolećna prihrana voćnjaka

Voćnjaci ulaze u novu vegetaciju sa sačuvanim zalihama hraniva od prethodne vegetacijske godine. Azot iz amida, aminokiselina i proteina služi kao energija za početni rast. Ipak, za kasnije fiziološke i biohemijske procese potrebno je...

Feromoni insekata u zaštiti bilja

Kao jedna od najrasprostranjenijih alternativa upotrebi insekticida u zaštiti bilja već dugo vremena u poljoprivredi se koriste feromoni. U pitanju su materije koje produkuju sami insekti, a mogu imati različitu ulogu u insekatskoj komunikaciji pa...

Veštačke livade i pašnjaci

Livade i pašnjaci su važni izvori stočne hrane za proizvodnju zelene mase za ispašu i spravljanje sena, a sve više i za proizvodnju kvalitetne silaže i senaže, naročito u brdskom i planinskom području. Međutim,...

Siva pegavost lista pšenice

Svake godine u proizvodnji pšenice javlja se siva pegavost lista (Septoria tritici), koja može da dovede do sušenja lišća, šturosti zrna pa i propadanja cele biljke. Pegavost počinje da se javlja na donjim listovima u...

Bolesti uskladištenog jabučastog voća

I pored kvalitetne zaštite i prihrane tokom vegetacije, plodovi jabučastog voća izloženi su čestim infekcijama posle berbe, što uključuje i period u skladištima. Kod jabučastog voća (kao što su jabuka, kruška ili dunja) najčešće se...

Kako da proverite stepen izmrzavanja ozimih useva

Talas niskih temperatura koji je zahvatio našu zemlju zabrinuo je i ratare. Na nekim područjima bilo je golomrazice i zabeleženo je da se dva dana temperatura u termometru spuštala do minus 20 stepeni. Mr Ilija...