Visibaba – najlepši vesnik proleća

Visibaba, odnosno Galanthus nivalis, u slobodnom prevodu znači snežni mlečno-beli cvet. Ime duguje našem čuvenom botaničaru Josifu Pančiću. Ova malena biljka nas uvek obraduje, pre svega, jer u našem narodu simbolizuje početak proleća i...

Dunjarica – otporna zimska puzavica

Dunjarica (Cotoneaster) potiče iz Kine, a pripada porodici Rosacea. U pitanju je veoma zahvalna biljka, koja odlično podnosi sušu, zahteva jednostavno održavanje, a popularnost u Evropi je stekla zahvaljujući neverovatnoj otpornosti na mraz, pa...

Čađavost pokožice luka – Colletotrichum circinans

Ovo je ekonomski značajno oboljenje sorti luka sa belom ljuskom, dok je luk sa obojenom ljuskom otporan jer formira katehol i pirokateholnu kiselinu koji deluju toksično na gljivu. Oboljenje se javlja na lukovicama tokom vađenja...

Bela trulež jabuke – Botryosphaeria dothidea

Prouzrokovač bele truleži jabuke, Botryosphaeria dothidea, pored plodova zaražava i drvenaste delove biljke prouzrokujući rak grana i debla. Stabla jabuke oslabljena usled suše, niskih zimskih temperatura, ožegotina od sunca, slabe i neizbalansirane ishrane i delovanja...

Trivan: ’Otvaranje Poglavlja 27 moguće u junu 2018.’

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan izjavio je da bi Srbija u procesu pristupanja EU, u junu 2018. mogla da otvori pregovaračko poglavlje 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine. - Reč je o...

Virus mozaika jabuke

Virus mozaika jabuke je jedan od najranije poznatih i najrasprostranjenijih virusa jabuke. Takođe, ovaj virus zaražava i druge biljke kao što su šljiva, višnja, breskva, jagoda i kupina, ali i brezu i divlji kesten. S proleća...

Pepelnica paradajza – Leveillula taurica

Pepelnica paradajza značajno smanjuje prinos paradajza gajenog u zaštićenom prostoru. Prouzrokovač pepelnice - Leveillula taurica - polifagni je patogen koji ima širok krug domaćina. Među korovskim biljkama, najznačajniji domaćini su Sonchus oleraceus i Physalis sp....

Biljke za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni...

Meka trulež jabuke

Meka trulež, odnosno, zelena plesan jabuke, koju izaziva gljiva Penicillium expansum, sa ekonomskog aspekta najznačajnije je oboljenje jabuke koje se javlja na plodovima posle berbe. Pored direktnih šteta na plodovima, postoje i indirektne koje nastaju...

Važnost tretiranja semena žitarica fungicidima

Bez obzira da je reč o setvi ozimih ili jarih žitarica, poljoprivrednici bi trebalo da vode računa o zdravstvenom stanju semena namenjenog za setvu. Naime, veoma je česta pojava, mahom iz ekonomskih razloga, setva nedeklarisanog...