Značaj sumpora u đubrenju

Poslednjih godina sumpor sve više privlači pažnju poljoprivrednih proizvođača i zauzima sve istaknutije mesto u đubrenju poljoprivrednih kultura. Razlog tome je porast saznanja o potrebama pojedinih kultura za sumporom i njegovim velikim uticajem na biljku, a s druge...

Neprihvatljivi troškovi u IPARD finansiranju

Pored opštih i posebnih, prihvatljivih troškova koji ulaze u obzir prilikom podnošenja zahteva za isplatu podsticaja, postoje i troškovi koji se od strane EU i IPARD-a neće priznavati jer ne spadaju u Listu prihvatljivih...

Deficit padavina uticaće na prinos voćaka

U krajevima u kojima godišnja količina padavina ne prelazi 600 mm tokom vegetacionog perioda voćaka, ne zadovoljavaju se potrebe biljaka za vodom. Kad posmatramo predhodnu proizvodnu godinu na području istočne Srbije sa agrometeorološkog aspekta, godišnja...

Mogućnosti planinskog područja u proizvodnji hrane

U razvoju i povećanju poljoprivredne proizvodnje planinskog područja mora se imati u vidu tražnja, odnosno mogući plasmani poljoprivrednih proizvoda. Ukupna tražnja je određena tražnjom, odnosno naturalnom potrošnjom u okviru poljoprivrednih domaćinstava unutar planinskog područja, mogućnstima...

Pčele na listi ugroženih vrsta

Uprkos dramatično smanjenom broju, većina pčelinjih vrsta dosad je uspela da izbegne mesto na listi ugroženih vrsta, ali, odnedavno, to ne važi za sedam vrsta iz roda Hyaleus. Američka organizacija za riblje i divlje...

Užice postaje bogatije za preko 13.000 novih stabala u širem centru

Grad Užice je dobio sredstva od Ministarstva za zaštitu životne sredine za pošumljavanje parcela u širem centru grada. Zamenik gradonačelnika Užica Ivan Stanisavljević je ovim povodom istakao da će 13.050 jednogodišnjih stabala javora biti...

Grad Beograd planira pokretanje aplikacije za ozelenjavanje

Beograđani će uskoro imati mogućnost da kupe i posade drvo, koje će biti ’potpisano’ njihovim imenom i prezimenom. Grad planira da pokrene aplikaciju kojom će najpre biti izrađena mapa sa lokacijama na kojima je planirano...

Srbija ima natprosečne resurse obnovljivih izvora energije

Srbija raspolaže veoma značajnim potencijalom energije iz obnovljivih izvora, što predstavlja odličnu osnovu za energetsku stabilnost u budućnosti, smatra Ticijano Đovaneti, izvršni direktor kompanije MK Fintel Wind. - Godišnja vrednost svih obnovljivih izvora u Srbiji...

Vojna akademija u projektu ’Jedno drvo za jednog ratnika’

U sklopu projekta ’Jedno drvo za jednog ratnika’, u sedištu Vojne akademije u Beogradu posađeno je 200 sadnica gorskog javora, lipe, crnog bora i poljskog jasena, a sadili su ih lica lišena slobode iz...

Počinje zimski popis ptica vodenih staništa

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pozvalo je sve institucije, udruženja i građane da se priključe Međunarodnom zimskom brojanju ptica vodenih staništa koje se ove godine u svetu radi 50. put. Brojanje ptica vodenih...