Ukorenjavanje pšenice

Ukorenjavanje predstavlja porast i razviće žila i žilica korenovog sistema, koji kod pšenice u prvo vreme raste brže od nadzemnog dela, naročito pri optimalnoj vlažnosti zemljišta koja se može postići navodnjavanjem. Klicini koreni do...

Prošla, 2016, najtoplija godina ikada izmerena

NASA i Američka državna kancelarija za okeane i atmosferu (NOAA) proglasili su 2016. godinu najtoplijom zabeleženom godinom na globalnom nivou. - Ako je ikada bilo vreme za hitno delovanje protiv klimatskih promena, to je sada....

Prekalemljivanje voćaka

Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, pa se tada vrši zamena sorte. Cilj prekalemljivanja...

Načini sušenja voća

Voće, kao i povrće, može da se suši na više načina što zavisi od prethodne pripreme, hemijskih i fizičkih svojstava svežeg voća kao i od ekonomičnosti samog sušenja. Od načina koji mogu da se primene...

Varoa i kako je suzbiti

Varoa je jedna od najopasnijih pretnji u savremenom pčelarstvu. Ne možemo ni pretpostaviti koliko je ova opaka grinja košnica desetkovala, koliko pčela 'sahranila', a koliko oštetila i skratila im životni vek. Dokazano je da parazit Varroa...

Nega čokota posle mraza

Vinograde oštećene mrazom treba obilno đubriti, naročito mineralnim đubrivima, a obradu i zaštitu od bolesti i štetočina na vreme obaviti kako bi sačuvali čokote. Zimski mrazevi najčešće oštećuju okca, a prolećni mlade lastare. Kao posledica...

Zbog palminog ulja nestaju hektari šuma

Zahvaljujući svom sastavu i hranljivosti, palmino ulje našlo je široku primenu u kozmetici i kulinarstvu širom sveta. Najveći proizvođači plaminog ulja danas su Indonezija i Malezija, u kojima se zbog proizvodnje ovog ulja uništavaju čitave...

Izgradnja svinjca

Ukoliko razmišljate o držanju svinja, prva i osnovna stvar, pre same nabavke životinja je izgraditi svinjac. Mnogi početnici smatraju da taj objekat sam po sebi nije previše važan, i pridaju mu malo pažnje, a...

Bor – mikroelement od izuzetnog značaja

Bor je veoma značajan mikroelement, posebno zbog njegove važne uloge u procesu oplodnje. Simptomi nedostatka obično se pojavljuju na mestu rasta jer je bor nepokretan u biljci. Nedostatak bora izaziva izumiranje tačke rasta, anatomske i morfološke...

Da li ste znali da se i jagode orezuju?

Rezidba jagode je pomotehnička  mera, koja ima za cilj ostvarivanje redovnih i stabilnih prinosa uz istovremeno postizanje visokog kvaliteta plodova. Sastoji se iz više radnih zahvata - uklanjanje starog lišća, zakidanje stolona, uklanjanje cvasti i rezidba...