Ciljevi rezidbe voćaka

Voćku režemo kako bismo dobili redovnu i kvalitetnu rodnost, a rodnost se ne odnosi samo na rod u tekućoj godini, već na rodnost u kontinuitetu kroz čitav životni vek voćke (20-25 godina). Dakle, osnovni...

Skladištenje i čuvanje suve šljive

Srbija ima dugu tradiciju u proizvodnji suve šljive i jedna je od vodećih zemalja po njenoj proizvodnji i izvozu. Zbog visoke hranjive i biološke vrednosti, suve šljive su u mnogim razvijenim zemljama visoko pozicionirane u...

Proizvodnja žalfije

Žalfija, odnosno na latinskom Salvia officinalis, je višegodišnja polužbunasta biljka, poreklom sa Mediterana. Od davnina su poznata njena lekovita svojstva pa se koristi kao lek protiv kašlja, infekcija i zmijskog ujeda. Koren žalfije prodire duboko u zemlju,...

Organska proizvodnja kukuruza

Kukuruz je biljka koja ima veliki areal rasprostranjenosti zbog različite dužine vegetacije pojedinih sorti i hibrida, kao i sposobnost da može da uspe i na lošijim zemljištima. Temperatura za uzgajanje ne bi smela biti niža...

Plamenjača crnog luka

Plamenjača crnog luka je jedna od najštetnijih bolesti u usevima crnog luka kod nas, a izaziva je parazit Peronospora destructor. Ova bolest dovodi do direktnih šteta na polju, kao i trulež glavica pre vađenja i...

Ukorenjavanje pšenice

Ukorenjavanje predstavlja porast i razviće žila i žilica korenovog sistema, koji kod pšenice u prvo vreme raste brže od nadzemnog dela, naročito pri optimalnoj vlažnosti zemljišta koja se može postići navodnjavanjem. Klicini koreni do...

Prošla, 2016, najtoplija godina ikada izmerena

NASA i Američka državna kancelarija za okeane i atmosferu (NOAA) proglasili su 2016. godinu najtoplijom zabeleženom godinom na globalnom nivou. - Ako je ikada bilo vreme za hitno delovanje protiv klimatskih promena, to je sada....

Prekalemljivanje voćaka

Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, pa se tada vrši zamena sorte. Cilj prekalemljivanja...

Načini sušenja voća

Voće, kao i povrće, može da se suši na više načina što zavisi od prethodne pripreme, hemijskih i fizičkih svojstava svežeg voća kao i od ekonomičnosti samog sušenja. Od načina koji mogu da se primene...

Varoa i kako je suzbiti

Varoa je jedna od najopasnijih pretnji u savremenom pčelarstvu. Ne možemo ni pretpostaviti koliko je ova opaka grinja košnica desetkovala, koliko pčela 'sahranila', a koliko oštetila i skratila im životni vek. Dokazano je da parazit Varroa...