Značaj morača u organskoj proizvodnji

Morač, ili komorač, je lekovita, aromatično-začinska i medonosna biljka koja se gaji zbog plodova bogatih etarskim uljima koja se koriste u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Ostaci posle ceđenja ulja, uljane pogače, bogate su proteinima,...

Način i postupak upisa u Vinogradarski registar

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o...

Nega jagoda posle sadnje

Odmah po završetku sadnje jagode, zemljište treba plitko poorati kultivatorom da bi se ugažena zemlja rastresla i izravnala. U cilju postizanja visokih prinosa u prvoj godini posle sadnje, potrebno je vršiti redovno zalivanje. Korove, koji se...

Na Adi Ciganliji posađena nova stabla umesto nelegalno posečenih

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić učestvovali su u sadnji drveća na Adi Ciganliji, nekoliko dana pošto su za sada nepoznata lica preko noći posekli i zasekli nekoliko...

Zaštitni pojasevi u organskoj proizvodnji

Zaštitno-izolacioni pojasevi prvenstveno predstavljaju prostornu izolaciju jedne proizvodne jedinice primenom pojasa biljaka između površina sa organskom i konvencionalnom proizvodnjom. Osnovna svrha ovakvog pojasa je da se spreči uticaj primene sintetičkih sredstava koja se koriste u...

Sve više roda zimuje u Srbiji

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica saopštilo je da sve više roda zimuje u Srbiji apelujući na građane da ako primete ove ptice selice prijave to ornitolozima.  Dolaskom prvih hladnih dana ptice selice napuštaju naše...

Suzbijanje divljeg ovsa u usevu pšenice

Poslednjih godina divlji ovas se intenzivnije javlja u usevima strnih žita, pri čemu utiče na kvalitet i visinu prinosa useva, a takođe stvara poteškoće prilikom žetve i doprinosi nečistoći žetvenog materijala. Uzrok njegove masovne pojave...

Šta sa ambalažom od pesticida?

Ambalaža od pesticida počela je da se nagomilava u Srbiji dok se u isto vreme umanjuju kapaciteti za tretman tog otpada u zemljama gde se izvozi na preradu, poput Austrije i Švajcarske. Takođe, i prenos...

Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine za uvođenje obaveze razvrstavanja otpada

Članice Udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine (SEPEN) saopštile su da rezultati studije o prikupljanju i reciklaži pokazuju da je u Srbiji neophodno uvesti obavezu domaćinstava da razvrstavaju svoj otpad i povećati naknadu...

Zaštita uskladištenog lekovitog bilja

Problemi skladištenja lekovitog bilja slični su kao i kod drugih poljoprivrednih kultura, a bitna razlika je u roku trajanja biološki vrednih sastojaka lekovitog bilja iz razloga što je njihova upotreba ograničena do nekih 18...