Odvodnjavanje zemljišta

Suvišnu vodu iz zemljišta možemo odstraniti na više načina, što zavisi of njenog porekla. To se obično čini izgradnjom odvodnih kanala u podnožju brda ako voda s njih otiče, gde nagib treba pošumiti i potraviti...

Uzgoj zečeva

Gajenje zečeva, odnosno kunića, najviše zavisi od toga koja im je namena - za tov i dobijanje mesa ili za razmnožavanje i dalju prodaju kao kućnih ljubimaca, a od načina uzgoja, zavisiće i isplativost...

Uzgoj alpskih koza

Alpska koza ili francuska alpska koza je jedna od rasa domaće koze koja vodi poreklo, kao što joj ime nagoveštava, iz francuskih Alpa. Mlečnost alpske koze je među najvećim u odnosu na druge vrste jer...

Preventiva bolesti japanske prepelice

Značaj preventivnih mera u savremenoj proizvodnji je jedan od bitnih uslova za dalji razvoj veštačkog gajenja japanske prepelice, a pod preventivom se podrazumeva blagovremena intervencija kako ne bi došlo do pojave bolesti. Korišćenje raznih medicinskih...

’Plavo prskanje’ voća i povrća

Bordovska čorba najstariji je fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), a ime je dobila po francuskom gradu Bordou, u čijoj je okolini 1882. prvi put primenjena u vinogradarstvu. Od tada je ovaj fungicid,...

Kompost za plastenike

Kompost nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija (biljnog porekla) pri čemu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetnih ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina. Kompost se priprema u odvojenom delu...

Lisnato povrće koje se gaji cele godine

Zelena salata, latinski naziv Lactuca sativa, jednogodišnja je biljka koja se gaji za ishranu tokom cele godine, i za svaki od varijeteta karakteristično je da su veoma ukusni, bogati mineralima i vitaminima. Zelena salata pogodna...

Zimska zaštita voćnjaka od glodara

Svake godine veliku štetu u voćnjacima izazivaju glodari, a oštećenja koja prave često dovode do slabljena, pa i sušenja voćaka. Miševi i zečevi su posebno štetni za mlade voćnjake, jer su nežne sadnice često jedina...

Vinograd posle berbe

Zabluda je misliti da se posle berbe vinograda proda grožđe, pravi vino, pije i čeka proleće, jer tokom perioda novembar - februar obavljaju se veoma bitni poslovi, čijim uspešnim izvršenjem utičemo na rod sledeće...

Ishrana koza u organskoj proizvodnji

Za razliku od ostalih preživara, koze konzumiraju raznovrsnu hranu (preko 500 biljnih vrsta) i često je menjaju, a u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen i brst. Konzumiranje raznovrsnih biljaka održava dobar apetit kod...