Jagodina grinja

Tarsonemus pallidus, kako glasi latinski naziv jagodine grinje, smatra se jednom od najopasnijih štetočina jagode jer se teško zapaža, a štete koje prouzrokuje (napada mlado lišće) ekonomski su značajne, posebno u kišnim godinama i...

Način i postupak upisa u Vinogradarski registar

Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU. Zakonom o...

Leskina grinja

Grinja Phytoptus avellanae uzrokuje nabreknuće pupoljaka leske koji se onda ne otvaraju ili se iz njih razvija deformirano lišće koje se suši. Phytoptus avellanae ima više generacija godišnje. U proleće ženke napuštaju deformisane pupoljke kako...

Višnjin surlaš – Rhynchites auratus

Višnjin surlaš predstavlja ekonomski važnu štetočinu na višnji, a negde i na šljivi. Napada zelenkaste plodove što izaziva truljenje koje ponekad može da obuhvati ceo plod. Jako napadnuti plodovi otpadaju, dok su oni koji i...

Jagodin i malinin cvetojed

Anthonomus rubi, kako glasi latinski naziv za jagodin i malinin cvetojed, spada u grupu najstarijih štetočina baštenske jagode i maline. Štete pričinjavaju samo odrasli insekti, u vreme kopulacije i polaganja jaja, hraneći se na mladom...

Šta je integralna zaštita bilja?

Integralna zaštita predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, prouzrokovača bolesti i korova, u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granica iznad kojih dolazi do ekonomski značajnih šteta. U integralnu...

Prihrana pšenice za proizvodnu 2017/2018.

Količina azota u zemljištu vrlo je promenljiva, a zavisi od plodnosti zemljišta, količine zaoranih žetvenih ostataka i sadržaja organske materije u zemljištu, preduseva i njegovog prinosa i đubrenja azotom, osnovnog đubrenja i klimatskih faktora,...

Košnice u cvetnom voćnjaku

Kada u rascvetalom voćnjaku treba postaviti pčele s košnicama radi boljeg oprašivanja? Najveću ulogu, ako ne i jedinu, s praktičnog gledišta, za prenošenje polena na tučak za sve voćke (osim lešnika i oraha) ima...

Prirodni preparati za zaštitu bilja

Svaki proizvođač, uz malo izdvojenog vremena i dobru volju, može da napravio biopreparate koji se koriste u organskoj proizvodnji. Pored čorbe, mecerata i fermentisanog ekstrakta, u organskoj poljoprivredi se upotrebljava i oparak - čaj od...

Nega starih zasada voća

Na deblu i osnovnim granama stabla u starijim zasadima dolazi do pucanja površinskih slojeva kore, koji izumiru i služe za utočište mnogima štetočinama. Na površinskom sloju se stvara mahovina, lišajevi, gljive i gnezda gusenica, pa...