Koraci za formiranje poboljšane piramidalne krune

Poboljšana piramidalna kruna je takav oblik krune kod koje se na centralnoj produžnici (vođici) nalazi 5-7 osnovnih postranih grana raspoređenih na rastojanju od 30-40 cm po visini. Vođica se orezuje na najvišu postranu granu čime...

Podmlađivanje šljive

Podmlađivanje je agrotehnička mera koja se često koristi u ekstenzivnom šljivarstvu, a čiji je osnovni cilj da se rezidbom odstrane stari i dotrajali delovi krune i da se podstakne redovan vegetativni porast. Bez podmlađivanja nema...

Tatula – otrovna biljka značajna za farmaceutsku industriju

Tatula (Datura stramonium) se u prirodi može naći i kao samonikla (raste kao korovska biljka na zapuštenim zemljištima i đubrištima koja su bogata azotom) i kao gajena biljka. U pitanju je jednogodišnja zeljasta biljka, krupna,...

Ukratko o deveriki

Pecanje deverike (Abramis brama) je veoma popularno na našim prostorima jer je to riba koja se kreće u jatima i kad ulovite jednu, vrlo je verovatno da ćete upecati još koju. Ukoliko koristimo prihranu, to...

Da Srbija postane bogatija za 300.000 stabala belog jasena – cilj akcije „Posadi svoj...

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) saopštila je da se uključila u akciju „Posadi svoj hlad“, čiji je cilj da se u 2021. godini podeli 300.000 sadnica belog jasena. Pokretači ove akcije su nevladine organizacije...

Velebilje – otrovna lekovita biljka

Atropa belladonna, kako glasi latinski naziv za velebilje, koristi se za izradu ekstrakta i tinktura i kao farmaceutska sirovina za industrijsko dobijanje alkaloida. Deluje kao parasimpatolitik, spazmolitik i midrijatik, a u srednjevekovnoj Evropi velebilje...

Zimska rezidba šljive

Rezidba šljive predstavlja važnu pomotehnički meru kojom se dobija bolja osvetljenost i provetrenost krune, daje se podsticaj rodnim granama, a time se dobija bolji prinos kao i krupniji plodovi. Šljiva može da se orezuje od...

Cikas – palma koja to zapravo nije

Cycas revoluta, poznata pod nazivima cikas palma, kraljevska sago palma ili japanska sago palma je zanimljiva tropska sobna biljka. Najinteresantnije je što cikas, zapravo - i nije palma, iako je često tako nazivaju zbog...

Suzbijanje izazivača bakteriozne plamenjače tokom mirovanja vegetacije

Suzbijanje bakterije Erwinia amylovora, prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, prvenstveno se bazira na nepesticidnim merama iz razloga nedostatka dovoljno efikasnih baktericida. Najznačajnije su mehaničke mere – uklanjanje obolelih delova biljke, koje je potrebno sprovoditi kako...

Udaljenost pčelinjih društava od paše

Mehanizam kojim pčele određuju udaljenost medonosne paše nije do kraja razjašnjen. Postoje različita objašnjenja, a hipoteze o ’potrošnji energije’ i ’optička hipoteza’ najčešće se koriste da objasne odluku pčela za sakupljanjem hrane sa različite...