Da li ste znali da se i jagode orezuju?

290

Rezidba jagode je pomotehnička  mera, koja ima za cilj ostvarivanje redovnih i stabilnih prinosa uz istovremeno postizanje visokog kvaliteta plodova. Sastoji se iz više radnih zahvata – uklanjanje starog lišća, zakidanje stolona, uklanjanje cvasti i rezidba bokora.

Uklanjanje starog lišća – Iako je jagoda zimzelena vrsta, njen list u proseku živi oko 60 dana. Treba naglasiti da zimsko i letnje lišće jagode nije isto, pa uginulo zimsko lišće može istruliti u smolastu masu koja ometa razvoj novog lišća i prlja plodove. Uklanjanje starog lišća se vrši u dva navrata, s proleća, pre kretanja vegetacije, i nakon berbe. Prolećno uklanjanje se izvodi tik pred kretanje vegetacije. Od momenta kada se završi ova mera za 75 dana ( oko dva i po meseca), pristižu i prvi plodovi za berbu. Najbitnije je voditi računa da se sečivom noža ili kosira ne ošteti centralno stablo ili pupoljak. Nakon rezidbe, odbačeno staro lišće treba izneti iz jagodnjaka i spaliti, u cilju sprečavanja pojava bolesti u zasadu. Uklanjanje starog lišća potrebno je uraditi i nakon izvršene berbe. Obavlja se na isti način kao i u proleće a na ovaj način se podstiče obnavljanje bokora.

Zakidanje stolona – Stoloni jagode zapravo služe vegetativnom razmnožavanju. Na čvorovima stolona se obrazuju živići iz kojih nastaju nove biljke. S obzirom na to da je ovo sasvim nepotrebno, čak i nepoželjno u rodnim zasadima, stoloni se, u zavisnosti od sorte, bujnosti i vremenskih prilika zakidaju 3-4 puta tokom vegetacije. Na ovaj način biljka neće svoje hranljive materije trošiti na razvoj stolona i novih živića, već će ih preusmeriti u plodove i neće se bespotrebno iscrpljivati. Stoloni se mogu ostaviti, tj. ne zakidati eventualno tamo gde su nam ostala prazna mesta u zasadu, radi popune.  Stolone je najbolje uklanjati kada dostignu visinu od 10-15 cm. Uklanjaju se ručno oštrim makazama ili nožem. Ne treba ih čupati jer se na taj način može oštetiti matična biljka. U zasadima jagoda koje se gaje na otvorenom, bez PE folije, uklanjanje stolona se može izvesti mehanizovano, prilikom međuredne obrade, dok se u zasadima podignutim na PE foliji uklanjanje stolona mora vršiti isključivo ručno, da ne bi došlo do oštećenja folije.

Uklanjanje cvasti – Obavezno se vrši nakon sadnje. Pošto se u našim uslovima jagode sade krajem jula ili početkom avgusta, prve cvetove je potrebno ukloniti kako bi se bokor dobro razvio i u sledećoj godini dao optimalan rod. Ukoliko ovo izostane, bokor će se slabije razviti i prinos naredne godine može biti umanjen i do 30%. Osim toga, ova mera je poželjna i nakon berbe, ukoliko ne želimo jesenji rod. Jesenji plodovi su sitniji, slabijeg kvaliteta, a dolazi do iznurivanja biljke, pa će rod naredne godine biti značajno slabiji. Ostavljanje jesenjeg roda, kada se uporedi šteta i prihod, nikako nije ekonomski opravdano.

Rezidba bokora – U praksi se retko primenjuje, uglavnom iz neznanja i straha da se ne ošteti biljka. Takođe, izvodi se isključivo ručno, pa zahteva dosta radne snage, što nije isplativo na većim površinama. Sastoji se u uklanjanju novih bočnih prirasta oštrim nožem, pri čemu treba voditi računa da ne dodje do oštećenja centralnog pupoljka. Ovom merom se sprečava formiranje i razvoj većeg broja cvasti koje su slabo diferencirane, koje će potom dati sitne plodove, lošeg kvaliteta. Rezidba bokora sa obavlja neposredno nakon uklanjanja starog lišća u proleće.


reklama