Dodeljena bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine

28

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladimir Galić uručio je ugovore korisnicima koji su na konkursu ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za šume u AP Vojvodini.

Dodeljeno je 18 ugovora ukupne vrednosti od 90 miliona dinara, od čega je 20 miliona izdvojeno za nabavku opreme za zaštitu šuma od požara, 40 miliona za izgradnju šumskih puteva i 30 miliona dinara za unapređivanje rasadničke proizvodnje.

– U poslednjih deset godina, odnosno od 2012. godine, bilo je 6,5 odsto zemljišta pod šumom u AP Vojvodini, a danas je to 7,1 odsto. Pomak je mali i nedovoljan i zato pozivam javna preduzeća koja u svojoj nadležnosti imaju gazdovanje javnim zemljištem koje je šumsko da se sledeće godine prijave za sredstva resornog sekretarijata namenjena podizanju novih šuma i rasadnika – kazao je Galić.

On je podsetio da je početkom godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potpisao ugovor o dodeli podsticajnih sredstava sa JVP „Vode Vojvodine“ za pošumljavanje naše pokrajine u vrednosti od 100 miliona dinara, kao i da će do kraja godine biti dodeljena sredstva u visini od 81 milion dinara za melioraciju degradiranog zemljišta i za novo pošumljavanje u okviru konkursa koji je raspisan do 29. septembra.

Galić je istakao da se na području AP Vojvodine, s obzirom na reljefne karakteristike, pošumljavanje radi planski, te da resorni sekretarijat i u narednoj godini planira izdvajanje sredstva za ovu namenu.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


reklama