Doneta odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda

82

Vlada Republike Srbije donela je odluku o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo – zrna pšenice, pšeničnog brašna, kukuruza i prekrupe i suncokretovog ulja, kako bi se pravovremeno reagovalo na tržišne poremećaje i rast tražnje, kako na svetskom, tako i na domaćem tržištu.

Takođe, Vlada je usvojila Uredbu o ograničenju cena naftnih derivata koja se odnosi na naftne derivate Evro dizel i Evro premijum BMB 95, a koja će od stupanja na snagu 11. marta važiti narednih 30 dana – do 11. aprila.

Odluka je doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, s obzirom na to da se u prethodnom periodu beleži rast cena naftnih derivata.

Uredbom se utvrđuje maksimalna maloprodajna cena i obavezuju privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, a koji su do donošenja uredbe isporučivali derivate, da nastave sa isporukom isključivo utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava.

Takođe, predviđeni su i uslovi i način prodaje naftnih derivata registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Doneta je i odluka o privremenom smanjenju akciza za 20 odsto od sadašnjeg iznosa na derivate nafte – olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja.

Na sednici je doneta dopunjena odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe za plaćanje carinskih dažbina u 2022. godini.

Odluka koja se odnosi na naftu i ulja dobijena od bitumenoznih minerala važiće do 31. decembra 2022. godine.

Foto: Freepik


reklama