Držanje goveda zimi

125

Iako je vegetacija uspavana, i poljoprivreda miruje, zima je i dalje veoma aktivno doba godine za stočare. Najbitnije su, naravno, pripreme objekata, kako bi životinjama bilo prijatno tokom hladnih dana, pogotovo što je tempetarura vazduha u stajama tek neznatno viša od spoljne.

Na samom početku, bitno je istaći da su goveda mnogo osetljivija na visoke nego na niske temperature, i da im mnogo više prija hladan i suv vazduh od vlažne i tople zagušljivosti. To posebno važi za krave sa visokom mlečnom produkcijom, jer previsoka temperatura i vlaga dovode do drastičnog smanjenja količine mleka. Ukoliko su unutrašnji uslovi u skladu sa potrebama i bioritmom životinje, dakle približni spoljnim uslovima, taj problem nestaje i to je upravo ono što životinji najviše odgovara.

Naravno, to ne znači da životinje treba ostaviti nepripremljene za temperature ispod 0° C. Dakle uslovi za uspešno prezimljavanje goveda su:

  • Dobra ventilacija – Već smo istakli da je prioritet snabdeti životinje svežim vazduhom, odnosno dovoljnom količinom kiseonika. Uz to, bitno je odstraniti štetne gasove, na prvom mestu ugljen dioksid i amonijak. Životinje u spoljnu sredinu izbacuju veliku količinu vodene pare i toplote, a dobra ventilacija će i to eliminisati, i na taj način biti prevencija mnogih bolesti. Idealno je obezbediti ventilator, a ako to nije moguće, onda svež vazduh treba da cirkuliše kroz vrata i prozore. Novija rešenja farmi čak predlažu staje bez jednog zida, a u slučaju hladne zime i vetra, taj deo se može zazidati balama slame i tako obezbediti ulazak vazduha koji nije preterano hladan.
  • Dobra higijena prostora – Naš narod odavno zna da je „čistoća pola zdravlja“. Zato je neophodno redovno čistiti prostirku, a boksevi treba da budu suvi. Vlažna prostirka dovodi do razmnožavanja bakterija i oštećenja vimena. Osim bokseva, ne treba zaboraviti i na hodnike za mužu i prolaze za kretanje grla. Treba da budu čisti i suvi, a dobra ideja je posuti ih peskom, kako ne bi došlo do klizanja.
  • Napajanje vodom – Spoljne vodovodne cevi treba dobro izolovati, kako ne bi došlo do smrzavanja. Kao rešenje može da se upotrebi i termopojilica sa kuglicama, koja će omogućiti zagrevanje vode bez potrošnje struje.
  • Odgovarajuća ishrana – Neadekvatnom hranom, pogotovu visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje. U zimskom periodu, osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno u našim usovima služi kao dopuna kabastoj hrani, a idealan odnos je 50:50 silaže i sena. Uz to obavezno dodati kompletnu krmnu smešu sa 18% proteina. Osim samog sastava hrane, treba jako povesti računa da u hranilice ne dospe zaleđena hrana. Potrebne količine je najbolje pripremiti uveče, kako bi se do jutra temperature izjednačile.
  • Higijena vimena – Vimena treba da budu čista i suva. Koriste se pamučne krpe ili ubrusi za jednokratnu upotrebu, i njima se vrši suvo pranje.

Glavni preduslov za uspešnu proivodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravstveno stanje svake jedinke. Nema govora o bilo kakvoj proizvodnji bez zdravih životinja i zdravog zapata.


reklama