Država raskinula ugovore sa pet zakupaca poljoprivrednog zemljišta

99

Zbog neispunjenja obaveza predviđenih investicionim planom, koji je sastavni deo dokumentacije o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta na 30 godina, raskinuti su ugovori sa najmanje pet investitora, a među firmama kojima je država izdala njive po cenama nižim od tržišnih su i gubitaši, piše poljoprivredni portal „Agrosmart“.

Na osnovu revizorskih izveštaja, Ministarstvo poljoprivrede raskinulo je ugovore sa preduzećem Agronovakov doo iz Žablja, Vinarijom Levač iz Rekovca, te firmama Jakuma doo, Andex doo i Yayafiliz doo.

Reč je o pravu prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta po kojem su poljoprivredna preduzeća, to jest investitori, 2017. i 2018. godine dobili oranice u arendu na 30 godina po povoljnim uslovima.

To im je omogućeno izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, pod uslovom da investicionim planom predvide nova zapošljavanja i ulaganja od najmanje pola miliona evra.

Prema Uredbi za ostvarivanje prava prvenstva zakupa za investitore, ulaganje od 500.000 evra trebalo je realizovati u periodu do tri godine od početka ulaganja, i to najmanje 30 odsto investicije u prvoj godini projekta.

„Agrosmart“ navodi da su među firmama koje će još duže od dve i po decenije obrađivati državne njive i one koje „ne posluju glatko i koje se povezuju sa političarima iz vlasti“.

Foto: Unsplash


reklama