Državna revizorska institucija predlaže uvođenje termina „prevare u vezi sa hranom“

27

Prevare u vezi sa hranom u Srbiji nisu u potpunosti zakonski regulisane i sankcionisane, te je najveća obmana potrošača kod proizvoda kao što su čokolade, sokovi, kafa, med, sir, crni hleb i rakija, pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije o svrsishodnosti poslovanja „Bezbednost hrane u Srbiji”.

Revizijom je utvrđeno i da ne postoji obaveza obaveštavanja javnosti o utvrđenim prevarama u vezi sa hranom, te je DRI dala preporuku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da se u okviru zakonske regulative uvede termin „prevare u vezi sa hranom”.

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Duško Pejović izjavio je na predstavljanju izveštaja da je za zaštitu života i zdravlja stanovništva od primarnog značaja korišćenje higijenski ispravne hrane.

„Da bi se to obezbedilo, potrebno je urediti sistem proizvodnje, prometa, kontrole i potrošnje hrane, bilo da se radi o hrani domaćeg porekla ili hrani koja potiče iz uvoza”, kazao je Pejović.

Prvi zaključci ukazuju da planski i zakonodavni okvir u oblasti bezbednosti hrane nisu u potpunosti uspostavljeni, kao i da prevare u vezi sa hranom nisu u potpunosti zakonski regulisane i sankcionisane, što dovodi do negativne percepcije potrošača o sistemu bezbednosti hrane. Viši savetnik u reviziji DRI Aleksandar Gligorijević rekao je da su inspekcijske službe utvrdile obmane potrošača kod proizvoda kao što su čokolada, kafa, med, sir, crni hleb i rakija.

„Obmane su najčešće kod čokolade, koja se zapravo predstavlja kao čokolada, a najčešće je to šećerna tabla. Sokovi koji ne sadrže određeni nivo voća, kao što je navedeno u deklaraciji proizvoda, kafa koja sadrži surogate, kao i med kome se dodaje glukozno-fruktozni sirup”, kazao je Gligorijević.

Drugi zaključak ukazuje da institucionalni okvir predviđen Zakonom o bezbednosti hrane nije efektivno uspostavljen, a aktivnosti Stručnog saveta, osnovanog 2017. godine, nisu doprinele proceni rizika u oblasti bezbednosti hrane na nacionalnom nivou. Jedan od problema jeste i nedostatak kontinuiteta u monitoringu hrane.

Državna revizorska institucija dala je preporuku Ministarstvu poljoprivrede da izradi planski akt upravljanja kriznim situacijima u oblasti bezbednosti hrane, da predloži Koordinacionoj komisiji formiranje Radne grupe za hranu u cilju usklađivanja inspekcijskog nadzora u oblasti hrane, kao i da preduzme aktivnosti u cilju transparentnog informisanja javnosti o postojanju rizika po zdravlje, koji uzrokuje hrana. Ministarstvo zdravlja dobilo je preporuku da u potpunosti reguliše uslove higijene hrane u poslovanju hranom i opštih uslova za bezbednost hrane, kao i da u slučaju ustupanja laboratorijskih ispitivanja, izbor laboratorije sprovede u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Uprava za veterinu dobila je preporuku da u kontinuitetu sprovodi Programe monitoringa hrane iz svog domena nadležnosti.

Izvor: Danas.rs

Foto: Nico Smit on Unsplash, Vlad Frolov on Unsplash


reklama