Erinozna grinja vinove loze

781

Erinozna grinja (Eriophyes vitis) je veoma rasprostranjena štetočina i može se naći gotovo na svim područjima na kojima se gaji vinova loza.

Eriophyes vitis izaziva oštećenja poznata kao erinoza ili lozina krasta.

Erinozna grinja vinove loze je cvrvolikog, skoro cilindričnog tela, bledo-žućkaste boje. Ima tri generacije u toku godine. Prema nekim od istraživanja, prva generacija se razvija od sredine aprila do 20. juna, druga u periodu od 20. juna do 7. avgusta, dok se treća razvija od 7. avgusta pa sve do kraja septembra. Grinje poslednje generacije prezimljavaju u pupoljcima vinove loze. Nalaze se u dlačicama između ljuspica pupoljka u nepokretnim grupicama. Broj prezimljujućih primeraka varira, u jednom pupoljku se može naći od jednog pa do 950 ili čak i više. Najveći broj grinja, u zavisnosti od rasporeda pupoljka po spratovima, zimuje u osnovi dok je procenat grinja u vršnim pupoljcima mali (oko 10 odsto).

U proleće, na temperaturi od oko 15-16 stepeni grinje počinju sa aktivnostima (ishrana i polaganje jaja). Kad se pupoljci otvore i pojave listovi i cvetovi, nimfe i odrasli odlaze na naličje lista, sišu sokove i dolazi do obrazovanja gala u obliku plikova ili, kako se još u narodu može čuti, bubuljica ili bradavica. Ta bradavičasta ispupčenja, na licu lista, su tamno zelene boje dok je na naličju (ispod plikova) udubljenje obraslo žućkastobeličastim dlačicama. U toku vegetacije, preko leta, grinje se razvijaju u galama i tu polažu jaja u njihovim osnovama. U svom razviću Eriophyes vitis ima sledeće razvojne stadijume:

1. jaje
2. dva stadijuma nimfi
3. odrasli

Stadijum larve traje veoma kratko i odmah dolazi do presvlačenja larve. Nimfe prvog stadijuma ostaju blizu mesta gde su se ispilile jer su slabo pokretne. Presvlačenje se obavlja u galama. Polno zrele ženke su zdepaste, jaja srazmerno krupna. Razviće od jajeta do odraslih traje 10-14 dana. U razviću ove grinje u toku vegetacije se razlikuju tri perioda:

– fenofaza cvetanja i obrazovanja gala na površini drugog i trećeg lista od osnove lastara
– gale se nalaze na petom i sedmom listu kad dolazi do formiranja bobica
– nalivanje i sazrevanje zrna dok se gale formiraju na vršnim listovima letorasta

U povoljnim uslovima gale mogu da zahvate celu površinu. U tom slučaju ivice listova su povijeni na dole. Veličina gala je obrnuto proporcionalna broju gala na listu. Eriophyes vitis najmanje napada najmanje i najmlađe listove. Takođe, stepen napada zavisi i od sorte vinove loze. Podložnije napadu su one sorte koje imaju maljaviji list. Posledice napada se ispoljavaju u poremećaju fotosinteze, smanjenom sadržaju ugljenih hidrata i povećanom sadržaju tanina. Izdanci imaju slab prirast, sitne listove i tanke letoraste.

Prvi tretman suzbijanja trebalo bi uraditi odmah po kretanju vegetacije, u vreme otvaranja pupoljaka kad grinje počinju sa ishranom. Naredni tretman (zavisno od intenziteta napada ) za 10 – 15 dana. Za suzbijanje grinja koristi se neki od preparata na bazi bifentrina, abamektina, buprofezina, fenazakvina.

Izvor: dipl. ing. Nikolić Nadežda, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Wikipedia


reklama