Erwinia amylovora i kako je suzbiti

1292

U cilju uspešnog suzbijanja bakterije kao što je Erwinia amylovora potrebno je preduzeti niz odgovarajućih mera: administrativne mere, agrotehničke mere, gajenje otpornih sorti, mehaničke mere, hemijske mere, biološke mere, integrisane mere zaštite.

Administrativne mere zaštite – Radi sprečavanja dospeća E. amylovora u rejone i zemlje gde do sada ovaj patogen nije registrovan, svaka država uvoznica donosi određenu zakonsku regulativu, pravilnike i uredbe kojima je regulisana kontrola zdravstvenog stanja biljaka, sadnica i kalem grančica, sejanaca, izdanaka i drugog koje prelaze državnu granicu.

Agrotehničke mere zaštite – Prilikom podizanja voćnjaka trebalo bi saditi zdrav, kontrolisan, sertifikovani sadni materijal. Trebalo bi izbegavati zemljišta lošeg mehaničkog sastava, slabo ocedna, suviše bazna ili suviše kisela. Ukoliko je zemljište zabareno, poželjno je vršiti odvodnjavanje. Voćnjake ne podizati u pravcu duvanja dominantnih vetrova, jer se bakterija tada lakše širi. Ukoliko se u blazini nalaze biljke spontane flore – divlja kruška i glog, poželjno je ukloniti ih. Zemljište mora biti pH vrednosti od 5,5 do 6,5. Ne preporučuje se gajenje grahorice, lucerke i drugih biljaka koje zemljište obogaćuju azotom koji utiče na povećanu bujnost biljaka i intenzivniji porast mladara. Fosforna i kalijumova đubriva nemaju nikakvog uticaja na jaču pojavu i razvoj E. amylovora. Ne vršiti prekomerno navodnjavanje voćaka. Ako se vrši zalivanje, ovu meru obavljati natapanjem ili zalivanjem u brazde, nikako orošavanjem, kako se ne bi povećavala relativna vlažnost vazduha. Ne koristiti pčele za oprašivanje, jer su one istovremeno i vektori bakterije. Izbegavati kasnu obradu zemljišta koja podstiče razvoj novih zeljastih mladara koji su osetljivi prema bakterioznoj plamenjači. Vodopije i izdanke tokom vegetacije potrebno je obavezno uklanjati.

Gajenje sorti otpornih na E. amylovora – Biljke domaćini E. amylovora ispoljavaju različitu osetljivost, odnosno otpornost prema parazitu. Zbog toga, prilikom podizanja zasada, potrebno je posebnu pažnju obratiti na sortiment. Trebalo bi odabrati sortu koja je istovremeno otporna na E. Amylovora, ali ima i dobre pomološko-agrotehničke osobine. Veoma osetljive sorte jabuke su: ajdared, jonagold, jonatan, gala, gloster, pinklejdi, breborn, fudži i podloge M 9, M 26, M 27, P 2, P16, P 22 i dr. Umereno otporne sorte jabuke jesu: zlatni delišes, greni smit i podloge MM 106, MM 111 i dr. U otporne sorte jabuke spadaju: crveni delišes, liberti, prima, prisila, priam, splendor, enterprajs i podloge M 7, robusta, ženeva 11, 30 i 65. Najosetljivije sorte kruške su: viljamova, pasakrasana, kaluđjerka, butira, santa marija, abatafetel, boskova bočica i podloge dunja M A i B 29. Srednje osetljive sorte kruške su: junska lepotica, julska šarena, košija rana i žifardova. Sorte dunje, leskovačka i vranjska i bugarska sorta pazardžik veoma su osetljive prema E. amylovora. Veliku osetljivost prema E. amylovora ispoljavaju i glog, vatreni trn, oskoruša, japanska mušmula, dunjarica i stranvezija.

Mehaničke mere zaštite – Primena mehaničkih mera zaštite u suzbijanju Erwinia amylovora ima vrlo veliki značaj. Ove mere se obavljaju tokom zimskih i letnjih meseci, a zasnivaju na mehaničkom uklanjanju obolelih biljnih delova – mladara, tanjih i debljih grana, odstranjivanju rak-rana sa obolelih grana, kao i krčenje jače obolelih stabala. Tanje grane trebalo bi rezati na 30 cm ispod obolelog tkiva, a deblje grane potrebno je uklanjati na 50 cm ispod zaraženog tkiva. Obolele, orezane biljne delove obavezno izneti iz voćnjaka i spaliti. Kad se mehaničke mere zaštite obavljaju, posebno tokom letnjih meseci, obavezna je dezinfekcija pribora za rad, makaza i testera, kojima se odstranjuju oboleli biljni delovi. Za dezinfekciju pribora za rad najčešće se koristi 70% etil alkohol ili 10% natrijum hipohlorit. Posle obavljenih mehaničkih mera, povređena mesta trebalo bi dezinfikovati 70% etil alkoholom, a zatim premazati kalemarskim voskom. Rak-rane potrebno je odstraniti sasecanjem ili ljuštenjem, zahvatajući pritom zdravo tkivo. Tako povređena mesta takođe bi trebalo dezinfikovati 70% etil alkoholom ili 10% natrijum hipohloritom i premazati voskom. Ukoliko je infekcija stabala izuzetno jaka, gde su stabla u potpunosti suva i nekrotična, preporuka je da se izvrši eradikacija (krčenje) takvih stabala, odnosno celog zasada i obavezno spaljivanje iskrčenih voćaka.

Hemijske mere zaštite – Primena hemijskih mera zaštite ne daje zadovoljavajuće rezultate u suzbijanju Erwinia amylovora. Preparati na bazi bakra do sada su dali najbolje rezultate. Njihova primena se preporučuje u fazi mirovanja voćaka (s jeseni posle opadanja lišća i na proleća pre početka vegetacije). Tokom vegetacije bakarni preparati se mogu primeniti, ali u uslovima vlažnog vremena mogu prouzrokovati fitotoksičnost na lišću i plodovima. U Francuskoj za suzbijanje E. amylovora registrovan je preparat Aliette, dok je kod nas ovaj fungicid namenjen za suzbijanje plamenjače na krastavcu. Primena antibiotika (kao što je streptomicin) može da bude efikasna mera u suzbijanju bakteriozne plamenjače, međutim ovakav način borbe protiv Erwinia amylovora nepovoljno deluje na na čoveka i domaće životinje, pa je zato ne bi trebalo primenjivati. Problem oko primene antibiotika u biljnoj proizvodnji jeste pojava rezistentnih sojeva bakterije. Antibiotik kasugamicin može ispoljiti fitotoksično dejstvo na tretiranoj biljci, međutim pošto daje dobre rezultate u suzbijanju bakteriozne plamenjače, a nema primenu u medicini i veterini, njegova primena u biljnoj proizvodnji postaje sve aktuelnija. U našoj zemlji primena antibiotika nije dozvoljena. U poslednje vreme sve se više primenjuju regulatori rasta u zaštiti od E. amylovora. Ukoliko se koristi preparat na bazi proheksadion-kalcijuma dolazi do sprečavanja bujanja i intenzivnog porasta mladara, međutim ne može se sprečiti infekcija cvetova. U tkivu tretirane biljke stvaraju se hemijska jedinjenja koja sprečavaju razvoj bakterije E. amylovora. Acibenzolar-metil se takođe koristi u suzbijanju bakteriozne plamenjače, čime se utiče na povećanje otpornosti tkiva biljke domaćina prema E. amylovora.

Biološke mere zaštite – Biološke mere zaštite od Erwinia amylovora podrazumevaju primenu saprofitnih bakterija koje ispoljavaju antagonistički efekat prema ovom parazitu. Najpoznatiji biološki preparati jesu Blight Ban na bazi bakterije Pseudomonas flavescens, Serenade na bazi bakterije Bacillus subtilis i preparat Blossom Bless na bazi bakterije Pantoea agglomerans. Etarska ulja raznih biljaka se takođe koriste u zaštiti od E. amylovora. Preparat Bio Zell 2000-B na bazi etarskih ulja biljke Thymbra spicata ispoljava izrazitu efikasnost u suzbijanju bakterije.

Integrisane mere zaštite – Integrisane mere zaštite podrazumevaju skup svih napred navedenih mera – administrativnih, agrotehničkih, mehaničkih, hemijskih, bioloških, zatim gajenje otpornih sorti u cilju što efikasnijeg suzbijanja E. amylovora. Poželjno je praćenje meteoroloških parametara u voćnjaku, kao i podataka o parazitu radi prognoze bakterozne plamenjače. Fenološke faze kada je potrebno obaviti tretiranje u cilju suzbijanja E. amylovora jesu: faza kad je 5% otvorenih cvetova, kad je 50% otvorenih cvetova, faza punog cvetanja ili posle svakih 3-5 dana, a posebno kad je tokom faze cvetanja toplo sa temperaturom preko 18,3 stepena i relativnom vlažnošću vazduha preko 60%. Nakon pojave grada, olujnih vetrova, olujnih kiša potrebno je u roku od 24 časa izvršiti tretiranje hemijskim preparatima. Posle završetka vegetacije trebalo bi primeniti neki od preparata na bazi bakra uz dodatak 1-2% belog ulja. Kad je u pitanju bakteriozna plamenjača, poželjno je često vršiti zdravstvene preglede zasada radi uvida u zdravstveno stanje i blagovremenih intervencija u cilju primene adekvatnih mera zaštite.

Prognoza pojave E. amylovora – Cilj prognoze bakteriozne plamenjače jeste da se na osnovu fenološkog razvoja, osetljivosti voćaka prema E. amylovora i neophodnih uslova za razvoj patogena (temperatura, padavine…) predvidi da li će se ostvariti infekcija, odnosno, da li će se bolest pojaviti ili ne. Prognoza bakteriozne plamenjače nije nimalo laka, ali se ipak zapažaju dobri rezultati u praksi. Najpre je rađena prognoza samo na osnovu parametara – temperature od 18,3 stepena i relativne vlažnosti vazduha preko 60% tokom faze cvetanja voćaka, međutim ovi parametri nisu bili dovoljni za prognoziranje patogena. Kasnije su razrađeni modeli MARYBLIT i COUGARBLIGHT pomoću kojih se kompjuterskim uređajima utvrđuje pogodno vreme za razvoj bolesti i na bazi ovih podataka daje se preporuka za prskanje zasada voćaka u cilju suzbijanja bakterije Erwinia amylovora.

Izvor: magistar Gordana Jovanović, PSSS Leskovac

Foto: P.G. Psallidas, Benaki Institute, Athens, Bugwood.org, William Jacobi, Colorado State University, Bugwood.org, Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org, Brian Olson, Oklahoma State University, Bugwood.org, Bruce Watt, University of Maine, Bugwood.org, Penn State Department of Plant Pathology & Environmental Microbiology Archives, Penn State University, Bugwood.org, PIS Vojvodina


reklama