Evropska komisija usvojila IPARD III program Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine

89

Odlukom Evropske komisije od 9. marta 2022. godine, usvojen je IPARD III program Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine.

Finansijski doprinos Evropske unije za IPARD III program povećan je u odnosu na prethodni programski period i iznosi 288 miliona evra.

Investicije koje će biti podržane IPARD III programom odnose se na nabavku opreme i mašina, izgradnju i rekonstrukciju objekata. Krajnji cilj ovih ulaganja jeste, pre svega, dostizanje evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, osnaživanje poljoprivrednih proizvođača za plasman proizvoda na tržište EU, kao i priprema za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima biti dostupni stupanjem u članstvo EU.

Mere koje će biti podržane IPARD III programom Republike Srbije za period 2021 – 2027. godine:

– Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
– Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
– Mera 4: Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje
– Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup
– Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu
– Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja
– Mera 9: Tehnička pomoć (podrška Upravljačkom telu u sprovođenju IPARD programa)

Pored mera koje su već bile akreditovane kroz IPARD II program, IPARD III programom predviđeno je uvođenje novih mera koje će dodatno povećati iskorišćenje dodeljenih sredstava, kao i novih sektora, novih limita finansijske podrške, novih specifičnih kriterijuma u vezi sa površinom i brojem životinja.

Foto: Freepik, Pixabay


reklama