Evropski jeleni sa Fruške gore prebačeni u Centralnu Srbiju

190

Preko projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima naseljavanja Centralne Srbije sa evropskim jelenom, JP Nacionalni park „Fruška gora“ izvršilo je prebacivanje 21 jedinke evropskog jelena.

Divljač je prethodno ispitana u skladu sa planiranim programom kontrole zdravstvenog stanja divljači od strane Uprave za veterinu.

Zdravstveno ispitivanje divljači je urađeno u saradnji sa Naučno veterinarskim institutom Novi Sad, i životinje su provele neophodni određeni period u karantinu.

Jedinke evropskog jelena su poznatog porekla. Uzgajane su u ograđenom delu reproduktivnog centra – uzgajališta „Ravne“ kojim upravlja JP Nacionalni park „Fruška gora“. Transport jedinski je protekao u najboljem redu i jedinke su bezbedno isporučene i puštene u prirodu.

Foto: Nacionalni park „Fruška gora“


reklama