Farme u Evropskoj uniji proizvele 160 miliona tona sirovog mleka tokom 2022. godine

85

Na farmama u Evropskoj uniji proizvedeno je oko 160 miliona tona sirovog mleka u 2022. godini, objavio je Evrostat.

Kancelarija EU zadužena za statistiku ističe da je većina proizvedenog sirovog mleka u Evropskoj uniji isporučivana mlekarima – oko 150 miliona tona, a od toga je 145,6 miliona tona bilo kravlje mleko, a ostalo od druge stoke – ovaca, koza i bufala.

Kako navodi pomenuto telo, samo 9,8 miliona tona mleka korišćeno je na farmama, koje je konzumirala porodica poljoprivrednika, koristila ga kao hranu za stoku ili ga je direktno prodavala potrošačima.

Od svežih proizvoda koje su nabavili od farmera, mlekari u EU proizveli su 22,5 miliona tona konzumnog mleka i 7,7 miliona tona kiselih mlečnih proizvoda.

Oni su napravili i 2,3 miliona tona putera od 46,4 miliona tona mleka, zatim 10,4 miliona tona sira od 59,2 miliona tona mleka, kao i 16,9 miliona tona obranog mleka, tri miliona tona mleka u prahu i 55,9 miliona tona surutke.

Evrostat napominje da se Svetski dan mleka obeležava 1. juna.

Foto: Envato


reklama