Fusarium oxysporum – veliki problem u povrtarskoj proizvodnji

272

Fusarium oxysporum spada u zemljištne parazite i najznačaniji je iz roda Fusarium. Velike štete pričinjava na paprici, paradajzu, krompiru, lubenici, duvanu, dinji, grašku, luku i to u periodu plodonošenja.

Nema povrtara sa proizvodnjom na otvorenom ili u zatvorenom prostoru koji nije imao problema sa ovom fitopatogenom gljivom.

Simptomi

Na starijem lišću dolazi do prosvetljenosti nerava, do pojave hloroze liske i njenog uvenuća. Ovi simptomi šire se i na mlađim listovima i stablu, a zaraženi delovi nekrotiraju. Nekroza napada prvo sprovodne sudove, a kasnije se širi ka površinskom tkivu. Fuzariozno uvenuće se posebno brzo ispoljava u fenofazi cvetanja i plodonošenja.

Ciklus razvoja

Fusarium oxysporum je tipični zemljišni parazit. Zaraženi biljni ostaci u zemljištu su glavni izvor inokuluma. Hlamidospore se u zemljištu mogu održati dugi niz godina i da počnu da klijaju tek kad se nađu u blizini neophodnih hranljivih supstanci. Gljiva u koren prodire kroz zonu izduživanja i to uglavnom na mesta povrede, a posle prodiranja nastavlja da se širi u nadzemne organe kroz sprovodna tkiva.

Suzbijanje

Bolest se prenosi zaraženim semenom, zaraženim zemljištem, vodom za navodnjavanje i zaraženim biljnim delovima. Hlamidostore se u lukovicama mogu uništiti termoterapijom, a u zemljištu termičkom ili hemijskom dezinfekcijom. Ako zemljište ne sterilizujemo u potpunosti, i mala količina inokulima može da izazove značajnu infekciju. Kisela zemljišta i povećano unošenje amonijačnog azota u zemljište povećava opasnost od ove bolesti. Osnovni način suzbijanja ove bolesti je gajenje otpornih sorti.

Izvor: dipl. inž. Dejan Mujakić, PSSS Vranje

Foto: Florida Division of Plant Industry , Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org, Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org, Clemson University – USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org, David B. Langston, University of Georgia, Bugwood.org


reklama