Gde nastaje najveći deo otpada od hrane?

19

Otpad od hrane koji nastaje prilikom prerade i proizvodnje trebalo bi smanjiti za 20 odsto do 2030. godine u državama članicama EU, prema amandmanu koji su usvojili poslanici Evropskog parlamenta. To je za 10 odsto više u odnosu na prošlogodišnji predlog Evropske komisije.

Za maloprodaju, restorane i domaćinstva, uspostavljen je cilj smanjenja od 40 odsto po stanovniku, što je više od predloženih 30 odsto.

Osim toga, Komisija je obavezana da proceni mogućnost uvođenja još ambicioznijih ciljeva za 2035. godinu, i to najmanje 30 odsto smanjenja u proizvodnji i 50 odsto smanjenja u maloprodaji, restoranima i domaćinstvima.

Izvestiteljka Ana Zalevska istakla je da je parlament predložio ciljana rešenja za smanjenje otpada od hrane, poput promovisanja „ružnog“ voća i povrća, praćenja nepravednih tržišnih praksi, pojašnjavanja obeležavanja datuma i doniranja neprodatih, ali jestivih namirnica.

Međutim, iako je parlament usvojio ambiciozniji cilj od predloga Komisije, Koalicija protiv otpada od hrane, koju čini 65 organizacija iz 22 zemlje, smatra da to nije dovoljno.

– Rezultat je u suprotnosti sa prethodnim obavezama Evropskog parlamenta da smanji otpad od hrane za 50 odsto u fazi „od farme do viljuške“, što je predviđeno Zelenim sporazumom EU i Ciljevima održivog razvoja UN – kažu u Koaliciji.

Sličnog je stava i organizacija „Too Good To Go“ koja povezuje pojedince sa restoranima i radnjama radi iskorišćenja viška hrane. Kako upozoravaju, i predlog Komisije i stav Parlamenta postavljaju mnogo niži cilj za proizvodnju i preradu hrane i potpuno izostavljaju preduzimanje akcija protiv gubitaka hrane i otpada na nivou farme.

– Podaci Eurostata pokazuju da se barem 11 odsto hrane gubi na nivou primarne proizvodnje. U međuvremenu, većina gubitaka hrane isključena je iz EU merenja otpada od hrane. Ovo hitno treba ispraviti, jer trenutne procene sugerišu da bi do 90 miliona tona, odnosno 60 odsto otpada od hrane u EU, moglo da se desi na farmama – napominju u ovoj organizaciji.

Izvor: Cirkularna ekonomija

Foto: Envato


reklama