Individualni smeštaj teladi

97

Preporuka za većinu uzgajivača je da se posle teljenja jedan deo objekta formira kao privremeno porodilište u koji se smeštaju i određeni broj dana drže novorođena telad.

Pokazalo se kao najbolja opcija da telad budu smeštena u individualne bokseve do odlučivanja. Praktikuju se dve vrste bokseva:
a) oni koji su trajno napravljeni –zidani boksevi
b) boksevi montažno-demontažnog tipa koji se mogu po potrebi postavljati ili uklanjati

Telad se pojedinačno mogu smestiti i držati neko vreme u mini-objektima koji se nazivaju igloi. Uglavnom se izgrađuju od sintetički svetlo obojenih materijala koji odbijaju svetlost kako bi se na taj način sprečio efekat staklene bašte unutar njih ili od materijala koji reflektuju svetlost. Osim pomenutog, postoji širi izbor materijala koji se koristi za ovu namenu, a najčešći su drvo, šperploče, paneli i slično, s tim što efekat nije isti kao kod kućica od sintetičkih materijala. Otvor za ulaz i izlaz se okreće na suprotnu stranu od smera duvanja glavnih vetrova. Dimenzije igloa su: dužina je 2 m, širina 1,5 m (površina oko 3 m²), visina 1,5 m. Kao dodatak, igloi imaju ograđeni ispust veći od 2 m². Sastavni deo je nosač kante i nosač jasala za koncentrat i seno. Neophodna mera je postavljanje prostirke na pod igloa i podrazumeva se da ona mora biti nova, suva i čista. Igloe treba postaviti na ocedito zemljište u skladu sa lokalnim propisima o bezbednosti voda za konzumiranje. Ponekad je poželjnije umesto prostirke, na tlo staviti sloj peska debljine 15 cm. Posle završetka ove faze-korišćenja igloa, prostirka i pesak se uklanjaju. Ukoliko se igloi postavljaju na betonski plato (radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije), neophodno je sakupljati osoku i sprečiti zagađivanje okoline u skladu sa lokalnim zakonskim propisima. U letnjem periodu, kada su velike vrućine u uzgajalištu, poželjno je napraviti zaklone (zasenu) za igloe. U toku hladnih zimskih dana, treba na vreme smanjiti i po mogućnosti odstraniti štetne uticaje niskih temperatura.

Izvor: dipl. inž. Dragoljub Krajnović, PSSS Beograd

Foto: Envato


reklama