Integralna proizvodnja povrća

164

Integralna proizvodnja povrća podrazumeva primenu svih raspoloživih mera u cilju dobijanja što kvalitetnijih proizvoda uz što manje zagađenje životne sredine.

U integralnoj proizvodnji povrća, sredstva za zaštitu bilja se koriste samo kada su iscrpljene ostale mogućnosti za suzbijanje štetnih organizama.

Za suzbijanje korova u integralnoj proizvodnji povrća potrebno je koristiti malč ili suzbijati korove mehanički pri pripremi zemljišta za setvu i sadnju. Ukoliko se pojave štetni organizmi, pesticide koristiti samo kada oni pređu prag štetnosti.

Kada su u pitanju gljivične bolesti, gde se ne može odrediti prag štetnosti, one se suzbijaju preventivno, a tretiranja bi trebalo vršiti na osnovu prognoze pojave bolesti. Kod izbora sredstava za zaštitu bilja prednost se daje onim sredstvima koja nisu štetna za korisne organizme.

Kada je u pitanju zatvoreni prostor, biljke u zaštićenom prostoru rastu u drugačijim uslovima nego na otvorenom. Procesi rasta i razvoja biljaka u zaštićenom prostoru su intezivniji, pa samim tim i pojava i širenje bolesti i štetočina. Potrebno je svakodnevno prisustvo proizvođača u zaštićenom prostoru koji će biljke detaljno posmatrati i pri pojavi prvih simptoma bolesti i prvih insekata brzo reagovati pa se sredstva za zaštitu bilja mogu samo lokalno primeniti. U zaštićenom prostoru za suzbijanje štetnih organizama prednost dati korišćenju korisnih organizama.

Izvor: dipl. inž. Vesna Nišavić Veljković, PSSS Čačak

Foto: Envato


reklama