Intenzivni radovi na uvođenju brzog interneta u selima

42

Ministar informisanja i telekomunikacija u Vladi Republike Srbije Mihailo Jovanović obišao je selo Knežica kod Doljevca, u kojem su završeni radovi na izgradnji širokopojasne telekomunikacione infrastrukture i uveden brzi optički internet u prve kuće ovog sela.

Jovanović je naveo da u ovom selu uspešno napreduje jedan od najvažnijih projekata digitalizacije u Srbiji, koji realizuje Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, a to je izgradnja optičke, telekomunikacione infrastrukture kojom se u ruralnim predelima naše zemlje obezbeđuje brzi internet, protoka većeg od 100 Mb/s.

Ministar je rekao da je Knežica 18. selo u Srbiji koje je dobilo brzi internet od početka godine, dok su u 69 sela u toku intenzivni radovi, a cilj je da prva faza ovog projekta, koja obuhvata 123 sela, bude završena do kraja godine.

On je objasnio da, prema analizi Svetske banke, svako povećanje pokrivenosti teritorije neke zemlje brzim internetom za 10 odsto, utiče na povećanje bruto društvenog proizvoda za 1,3 do 1,4 odsto.

– S obzirom na to da je kod nas pokrivenosti brzim internetom 75 odsto, a planiramo da bude 99 odsto, to znači značajno povećanje bruto društvenog proizvoda od približno 3,2 do 3,3 odsto – ukazao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, resorno ministarstvo je napravilo plan da se do 2025. godine uvede brzi internet u više od 700 sela, kao i da se u tu svrhu izgradi više od 4.700 kilometara optičkih trasa i da se poveže više od 120.000 domaćinstava i približno 720 školskih objekata.

Uvođenjem brzog interneta u selima obezbeđuje se dostupnost usluga elektronske uprave, digitalna nastava i digitalni sadržaji i u najmanjim, isturenim odeljenjima osnovnih škola u Srbiji, pokretanje biznisa i mogućnosti da se koristi elektronska trgovina kako bi poljoprivredni i drugi proizvodi bili dostupni u svakom trenutku preko interneta.

To, takođe, omogućava i praćenje multimedijalnog sadržaja – više stotina televizijskih kanala, zabavnog, naučnog, sportskog i filmskog programa, kao i fiksnu i mobilnu telefoniju.

Napredak u realizaciji ovog projekta i plan za povezivanje sela se nalazi na sajtu Ministarstva.

Tokom posete Knežici, predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija i kompanije „Telekom Srbija“ uručili su OŠ „Vuk Karadžić“ laptop računare.

Opština Doljevac je, inače, jedna od 56 u Srbiji koje su bile pogođene poplavama tokom ovog meseca. Na teritoriji te opštine poplavljeno je približno 150 hektara poljoprivrednog zemljišta i 300 stambenih objekata.

Izveštaj o nastaloj šteti je dostavljen Radnoj grupi Vlade Srbije za koordinaciju aktivnosti na sanaciji posledica poplava.

Foto: Vlada Srbije


reklama