Interventna pomoć skladištarima malina i višanja

116

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju roda 2022. godine radi izmirenja obaveza prema proizvođačima.

U Republici Srbiji voće se uzgaja na površini od nešto više od 190 hiljada hektara, uz proizvodnju od približno 1,5 miliona tona, a pored šljive, koja zauzima najveću površinu, veoma su zastupljeni zasadi maline i višnje.

Zbog činjenice da određena količina uskladištenog roda prošle godine nije našla put do kupca, a površine pod višnjom i malinom rastu iz godine u godinu, pojavio se nedostatak slobodnog skladišnog prostora, čime je ugrožen ovogodišnji otkup.

Za rešavanje ovog problema, Vlada Srbije opredelila je 10.000.000 dinara subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Foto: Envato, Vlada Srbije


reklama