IPARD – odobravanje projekta, kontrola sredstava, ugovorne obaveze

20

Posle dostavljanja sve potrebne dokumentacije, potencijalni korisnik ulazi u protokol koji se označava kao proces odobravanja projekta. Odobravanje projekata vrši IPARD agencija.

Tek posle odobravanja projekta, korisnik sredstava može da počne sa investiranjem. To u praksi znači da od momenta podnošenja dokumentacije do trenutka odobravanja sredstava od strane IPARD agencije, korisnik ne može da započinje realizaciju projekta (kupovinu opreme/mehanizacije, izgradnju i slično). Svako odstupanje, čak i ona najmanja, mora da odobri IPARD agencija. A svako odstupanje od plana može rezultirati vraćanjem sredstava. Stoga je najbolje striktno se držati plana.

Odobravanje projekta znači ugovornu obavezu koju potencijalni korisnik ima prema IPARD agenciji koja sredstva odobrava. Takav odnos podrazumeva definisana prava i obaveze.

Kontola sredstava, odnosno realizacije projekta od strane IPARD agencije ima svoj vremenski minimum, a to je pet godina od odobravanja projekta. U tom periodu neophodno je da se investicija završi u celosti i da se dostignu određeni standardi EU u skladu sa vrstom investicije koja se finansira. Ugovorom se definišu i određene obaveze u trajanju implementacije sredstava kao i to da se objekti ili sredstva za rad ne mogu otuđiti, promeniti namenu i tome slično.

Ukoliko se utvrde nepravilnosti, IPARD agencija ima pravo da povuče sredstva, ili pravo da celokupna sredstva budu vraćena.

Izvor: dipl. inž. agroekonomije Bojana Nešić, PSSS Užice

Foto: Pixabay


reklama