Ishrana goveda zelenom hranom sa travnjaka

96

Goveda mogu celokupne potrebe za hranljivim materijama da obezbede iz voluminozne stočne hrane i da daju visokovredne proizvode za ljudsku ishranu kao što su mleko i meso. Ali, goveda osim kabaste, troše i znatne količine koncentrovane hrane za proizvodne potrebe.

Naravno, to je iz razloga što daju znatno bolje proizvodne rezultate sa uključivanjem u ishranu koncentrata. Utvrđeno je da ishranom samo kvalitetnom kabastom hranom krave daju oko 70% mleka od maksimuma. Zato je neophodno u ishranu uključiti koncentrate.

Osnovnu masu voluminozne, zelena hrane čine prirodni i sejani travnjaci. Dobija se otprilike 4 puta više zelene mase sa sejanih travnjaka nego sa prirodnih. Najbolje je težiti tome da se zelena masa koristi u ishrani goveda 150-180 dana godišnje.

Pri ishrani zelenom hranom postižu se bolji efekti nego kada se ta ista hrana daje u vidu sena. Najjednostavniji i najekonomičniji način iskorišćavanja zelene hrane je ispaša.

Visokoproizvodne krave na dobroj paši mogu da daju 22-24 kg mleka, a dnevni prirast u tovu može da bude 1.000-1.100 grama dnevno. U mladoj, sočnoj travi ima više vode, a manje suve materije, ali se nalazi visok udeo proteina (25%), a mali udeo sirove celuloze (16-20%) u suvoj materiji. U kasnijoj fazi udeo proteina opada, a raste % celuloze – do 30%.

Izvor: dipl. inž. Goran Joksić, PSSS Kragujevac

Foto: Envato


reklama