Ishrana jaganjaca u tovu

632

Jaganjci koji se ne ostavljaju za priplod obično se tove i prodaju za klanje. Jedan od načina uzgoja i ishrane jaganjaca za dobijanje kvalitetnog jagnjećeg mesa je ishrana od prvog dana po volji mlekom, a kasnije upotrebom koncentrata i sena.

Smeša koncentrata najčešće se sastoji od kukuruza, ovsa, ječma, mekinja i uljanih sačmi. U ovakvoj vrsti tova najčešće se koristi samo kukuruzna prekrupa, dok se sve ostale potrebe podmiruju majčinim mlekom. Sastav obroka za jagnjad za vreme tova u periodu dojenja može biti raznovrstan u zavisnosti od hraniva koja se mogu nabaviti.

Od kabastih hraniva u ishrani tovnih jaganjaca najčešće je u upotrebi seno lucerke ili deteline. Paša takođe predstavlja izvanrednu hranu za ishranu tovne jagnjadi. Tov na pašnjaku je manje intenzivan od tova u zatvorenom prostoru, ali je znatno ekonomičniji.

Potrebe za prihranjivanje koncentratima zavise od obimnosti i kvaliteta paše kao i od uzrasta jagnjadi. Zalučena jagnjad (preko tri meseca starosti) koja se ne ostavljaju za priplod može se takođe toviti. Zalučena jagnjad se tovi u zatvorenom prostoru upotrebom koncentrata, sena i silaže, kao i na paši uz prihranjivanje. Ona se obično tovi do uzrasta od 6 do 8 meseci, do kojeg bi trebalo da postignu telesnu masu od 35 do 45 kg.

Zbog ekonomičnosti veoma je raširen tov zalučene jagnjadi na paši. Bujna paša dobrog kvaliteta može poslužiti i kao jedina hrana u tovu.

Kad je u pitanju oskudica i paša lošijeg kvaliteta, jaganjcima bi trebalo davati određenu količinu sena i smeše koncentrata. Smeša koncentrata se postepeno povećava, tako da se ona najviše daje na kraju tova.

Tov šilježadi se obično praktikuje sa jaganjcima koji su ojagnjeni tokom zime ili rano u proleće. Takva jagnjad se preko leta drži na paši gde slabije raste i dobija u telesnoj masi. Njena ishrana je ekstenzivna sve do osam ili devet meseci života. Tokom jesenjeg perioda prelazi se na pojedinačnu ishranu koncentratima, senom ili silažom tako da se ostvaruju znatno veći prirasti. Tako utovljena šilježad krajem jeseni ili početkom zime, odnsono, sa deset do dvanaest meseci života, telesne je mase od oko 50 kg.

Smeša koncentrata može biti sledećeg sastava:

– prekrupa ovsa 10%
– prekrupa ječma 25%
– prekrupa kukuruza 35%
– surutka u prahu 10%
– sojina sačma 15%
– riblje brašno 2%
– stočni kvasac 1%
– mineralne materije 2%

Sa ovom smešom koncentrata jagnjad bi trebalo hraniti do starosti od četiri meseca.

Izvor: dipl. inž. Kosovka Jakšić, PSSS Kosovska Mitrovica

Foto: Pixabay


reklama