Ishrana krava u periodu između dva teljenja

46

Proizvodni ciklus je period između dva teljenja kod krava. Bilo bi idealno da je vreme između dva teljenja 12 meseci. Međutim, zbog uticaja različitih negativnih faktora, kao što je nedovoljna i nepravilna ishrana, neodgovarajući uslovi držanja kao i različita oboljenja krava, dužina proizvodnog ciklusa često bude preko godinu dana, što sa ekonomskog gledišta nije dobro.

Tokom jednog proizvodnog ciklusa krava prolazi kroz nekoliko perioda i to: period rane laktacije, sredine laktacije, kraj laktacije i period zasušenosti. Naime, svaki od ovih perioda karakteriše određeno fiziološko stanje organizma i različite potrebe u hranljivim materijama. Period rane laktacije karakteriše maksimalna proizvodnja mleka, sredina laktacije je period održavanja nivoa proizvodnje mleka, dok kraj laktacije karakteriše opadanje mlečnosti. Period zasušenosti je period odmora mlečne žlezde i trebalo bi da traje najmanje 45-60 dana pred teljenje.

Preporučuje se da pravilnom izbalansiranom ishranom u različitim fazama proizvodnog ciklusa može maksimalno da se iskoristiti genetski potencijal krava za proizvodnju mleka. Trebalo bi napomenuti da se potrebe krava u hranljivim materijama i energiji znatno razlikuju po fazama laktacije.

Izvor: mr Dejan Ranđelović, PSSS Leskovac

Foto: Envato


reklama