Ishrana ljubimaca sirovim mesom nije bez rizika po zdravlje

140

Iako vlasnici uvek pokušavaju da svojim četvoronožnim prijateljima obezbede najbolju moguću negu, ishranu i uslove, u situaciji ekonomske i finansijske krize, neki su prinuđeni da se snalaze i na alternativne načine, pogotovo u situacijama kada drže veći broj životinja (odgajivačnice, pansioni, centri za obuku pasa, centri za zbrinjavanje pasa itd).

Upotrebu sirovog mesa ispitivali su istraživači Univerziteta u Bristolu u okviru dve studije i utvrdili da je verovanoća nalaženja bakterije E. Coli koja je rezistentna na antibiotike mnogo češća nego u kontrolnim grupama. Rezultati ovog istraživanja objavljeni nedavno su u časopisu „The Journal of Antimicrobial Chemotherapy u časopisu One Health“.

Izvori svinjskog i goveđeg mesa koji se koriste u ishrani, pre svega pasa, mogu biti različiti, ali za sve je zajedničko da je kvalitet ovog mesa lošiji, pa je to razlog zašto nije završilo kao namirnica za ishranu ljudi.

Čest razlog ove pojave je duga bolest jedinki (farmskih životinja), čije lečenje dalje nije ekonomski isplativo, a duga terapija nekim veterinarskim lekovima, poput antibiotika, kortikosteroida, itd.) ostavlja dugo rezidue ovih lekova u mesu, i kao takve su neupotrebljive za ishranu ljudi. Rezidue veterinarskih lekova mogu imati takođe štetnu posledicu i na zdravlje kućnih ljubimaca i kao što je u navedenim studijama utvrđeno, stvaranje sojeva bakterija koje su rezistentni na antibiotike.

U slučaju potrebe za lečenjem ljubimaca nekim antibioticima, u slučaju poremećaja zdravstvenog stanja, spektar efektivnih antibiotika biće sužen.

Upotreba sirovog svinjskog mesa pored svega navedenog sa sobom nosi i još jedan vrlo ozbiljana rizik – Aujeskijeva bolest (Pseudorabies). Ova bolest je virusne etiologije, izaziva je Herpes virus i nije iskorenjena u našoj zemlji. Manifestuje se neurološkim simptomima i neizdrživim svrabom koji pse iritira toliko da se često samopovređuju.

Slučajevi oboljenja pasa ovim virusom se nažalost završavaju smrtnim ishodom.

Izvor: Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad

Foto: Envato


reklama