Izgradnja solarnog parka u Sajanu

83

Privredno društvo “Greenco Ekopark doo” iz Novog Sada, već više od dve godine planira projekat izgradnje fotonaponskog parka, snage 80 MW, na teritoriji Grada Kikinda, u ataru sela Sajan, na površini oko 100ha zemlje. Dve godine investitor je kupovao pojedinačne parcele radi formiranja jedinstvene kompleksne celine. Prošle godine Studiju izvodljivosti uradili su inženjeri Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Ove godine Gradska uprava Grada Kikinda podržala je inicijativu izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju ovog solarnog projekta koji obuhvata još veću površinu, oko 150 ha zaparloženog zemljišta najlošijeg kvaliteta, a radi njegovog stavljanja u funkciju. Obrađivač plana je Zavod za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada, a plan u celosti finansira investitor.

Podrškom Grada Kikinde snažno se ubrzava realizacija izgradnje fotonaponske elektrane na zemlji velike snage, koja bi se kao linijski infratrukturni elektroenergetski objekat prostirao na ovom području koje je u prethodnih 50 godina nedovoljno iskorišćeno i time bi se omogućilo sigurno snabdevanje električnom energijom i to iz obnovljivih izvora energije, što je u interesu, kako Grada Kikinde tako i pokrajine Vojvodine, ali i Republike Srbije. Izgradnja ovakvog jednog solarnog parka snažno bi uticala na razvoj Kikinde i obeležilo celo područje na “zelenoj mapi Evrope“, sa planiranom investicijom od 60-70 miliona eura. Odlukom o izradi ovog planskog dokumenta i izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Kikinda bi se našla među prvim gradovima u Srbiji, koji se deklarišu kao najozbiljniji kandidat za realizaciju jednog od “zelenih” projekata, a u okviru relativno skoro usvojenog Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Paralelno sa izradom Plana, izrađivaće se Studija priključenja na prenosni sistem i deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema – Elektromreža Srbije, o trošku investitora.

Ovakav projekat je izuzetno važan i od interesa ne samo za privredu, pošto će proizvedena struja iz ovog kompleksa, koja će iznositi oko 120 GWh godišnje, biti namenjena prodaji na tržištu električne energije, već i za širu društvenu zajednicu i njen održivi razvoj, jer se ovakvim projektom smanjuje emisija CO2 na nivou od oko 60.000 tona godišnje.

Foto: Grad Kikinda, Unsplash


reklama