Kada kositi lucerku?

629

Određivanje vremena prvog otkosa lucerke u proleće je značajno, jer od njega zavisi ukupan broj košenja u toku godine, kao i oporavak lucerišta oštećenog tokom zime.

Za određivanje optimalnog vremena košenja lucerke primenjuju se tri metode: fenološka faza razvića biljaka, pojava i razvoj pupoljaka na korenu i kruni i fiksni datumi ili vremenski intervali.

Određivanje vremena košenja lucerke na osnovu fiksnog datuma ili intervala košenja omogućuje lakše organizovanje i usklađivanje sa drugim poljskim radovima.

Mnogi proizvođači koriste fiksne vremenske intervale za određivanje vremena košenja. Prvi otkos se skida oko prvog maja, a naredni za 40-45 dana.

Najraprostranjeniji sistem košenja je četvorootkosni gde se prvi otkos skida u prvoj polovini maja, drugi početkom juna, treći polovinom avgusta i četvrti otkos u drugoj polovini oktobra.

Ovaj metod ne uzima u obzir uticaj uslova godine, lokaliteta i osobine sorte.

Metod određivanja vremena košenja na osnovu fenološke faze razvoja lucerke je značajno bolji sa stanovišta prinosa i kvaliteta krme i trajnosti lucerišta. Lucerku treba kositi kad može da se dobije najveći prinos zelene mase, najveće hranljive vrednosti, a da pri tome ne bude smanjena trajnost lucerišta.

Fenološke faze koje su značajne za određivanje optimalnog vremena košenja lucerke su faza butonizacije, faza početka cvetanja i faza zametanja mahuna.

Kvalitetnija krma, bolje svarljivosti i sa manjim sadržajem celuloze dobija se košenjem lucerke u ranijim fazama razvića (butonizacija i početak cvetanja).

Proizvođači najčešće kose lucerku u fazi početka cvetanja (kad je 10 odsto biljaka u cvatu).

U godinama sa kišnim i hladnim prolećem lucerka ne cveta ili sporadično cveta, zato se prvi otkos kosi na osnovu fiksnog datuma (od 1. do 10.maja) ili na osnovu broja i dužine mladica na kruni lucerke (kada 50 odsto kruna ima mladice duge 2-3 cm).

Kašnjenjem sa kosidbom prvog otkosa dovodi do zakašnjenja u dospevanju sledećeg otkosa i do gubitka jednog otkosa u godini.

Drugi i treći otkos trebalo bi da budu košeni na osnovu fenološke faze razvoja lucerke. Drugi otkos kositi u fazi početka cvetanja, a treći u fazi punog cvetanja. Četvrti otkos, ukoliko je poslednji, trebalo bi da bude 40-45 dana pre stalnih mrazeva, u periodu od 15. do 25. septembra.

U godini sa dosta padavina i njihovim dobrim rasporedom trebalo bi maksimalno iskoristiti potencijal lucerišta i primeniti petootkosni sistem košenja.

U petootkosnom sistemu, četvrti otkos treba da bude u fazi punog cvetanja (obično od 25.avgusta do 10. septembra), a peti pri kraju vegetacije (krajem oktobra).

Kod mladih lucerki, u godini zasnivanja, košenje bi trebalo da bude nešto kasnije zbog sporijeg rasta i razvoja mlade biljke. Ukoliko se mlada lucerka kasnije kosi, omogućava se bolje ukorenjavanje u prvoj godini, što obezbeđuje njen duži život i bolju proizvodnju. Zato se lucerka u godini zasnivanja lucerišta treba kositi u punom cvetanju, bez obzira što se gubi na kvalitetu sena.

Kasna kosidba dovodi do poleganja useva čime je otežano košenje, starenjem lucerka gubi kvalitet, dolazi do prekomernog trošenja rezerve vlage iz zemljišta. U prolećnom košenju lucerke neophodna je fleksibilnost jer je vrlo često prva kosidba otežana zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Cover Images


reklama