Kako otkloniti prepreke da zadruge učestvuju na pokrajinskim konkursima?

39

U Vojvodini postoji 321 aktivna zadruga, a samo 51 podnosila je prijave po konkursima koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Od ukupno odobrenih sredstava po konkursima, zadrugama je pripalo svega 1,57 odsto.

Ova statistika ne ide u prilog ni zadrugama ni zadrugarima, pa je u cilju promene trenutnog stanja urađen Elaborat o efektima sprovođenja konkursa resornog Sekretarijata na zemljoradničke zadruge periodu od 2018. do 2023. godine.

Cilj Elaborata je da ukaže na nedostatke zbog kojih se zadruge slabije prijavljuju na konkurse, kao i da da preporuke kako bi se ova oblast dodatno uredila.

Elaborat su izradili Pokrajinski sekretarijat za poljopirvredu, vodoprivredu i šumarstvo i Zadružni savez Vojvodine, a predstavljen je u Privrednoj komori Vojvodine.

Osnovni razlozi za malu zastupljenost zadruga na konkursima Sekretarijata, po rečima Jelene Nestorov Bizonj, predsednice ZSV, su neispunjavanje propisanih uslova konkursa, nedostatak interesa za predviđene namene sredstava ili nemogiućnost obezbeđivanja dela sopstvenih sredstava za investicije.

Jedan od najvažnijih razloga za nekonkursisanje, po rečima predsednice ZSV, je taj što pojedine zadruge imaju RPG na kojem su prijavljene veće površine pod usevima u odnosu na maksimalne  površine propisane konkursom. Oko deset zadruga bile su sprečene da konkurišu jer je njihova veličina veća od propisane konkursom.

Aleksandar Panovski, podsekretar u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, rekao je da će neke od mera za podsticanje većeg učešća zadruga ne konkursima Sekretarijata biti implementirane već u ovogodišnje konkurse čije se raspisivanje očekuje tokom marta.

Izvor: Poljoprivrednik

Foto: G. Mulić/Poljoprivrednik


reklama