Karenca pesticida

133

Pored direktne opasnosti od trovanja pesticidima u toku procesa proizvodnje, ništa manje opasna nije ni mogućnost od trovanja ostacima pesticida na plodovima zbog nepoštovanja karence, odnosno, poslednjih rokova primene preparata pred berbu.

Karenca je vremenski period neophodan za razgradnju nekog pesticida u normalnim ekološkim uslovima, a računa se od momenta primene (izražava se u danima). Po isteku tog vremeskog perioda dozvoljena je berba. Nijedan pesticid nije večan. Svaki pesticid se razgrađuje, a vreme razgradnje je različito u zavisnosti od fizičko-hemijskog sastava preparata i uticaja klimatskih faktora.

Za svaki pesticid postoji propisana karenca. Vrlo često proizvođači u želji da postignu veće prinose i bolji kvalitet izvode prskanja i pred samu berbu ne vodeći računa o karenci, a time i o maksimalno dozvoljenim količinama pesticida u plodovima voća i grožđa što predstavlja veliku opasnost za potrošače od trovanja. Kao što se prozvodnja hrane (mahom) ne može zamisliti bez primene pesticida, tako nije moguće imati voće i grožđe bez prisustva pesticida. Upravo zato određene su maksimalno dozvoljene količine pesticida u voću i grožđu, kao i u namirnicama. Ukoliko se ne poštuje karenca sigurno je da će se u voću utvrditi povećana količina pesticida, tj. veća od dozvoljene. Česti su slučajevi da proizvođači tretiraju pojedine voćne vrste ili povrće pred samu berbu ne sluteći kakve posledice mogu da izazovu za korisnike tih plodova. Zbog toga proizvođači moraju da shvate ozbiljnost problema i da se strogo pridržavaju uputstava i propisanih rokova primene preparata.

Možda se ovo događa iz razloga što je u našoj zemlji kontrola prisustva pesticida u plodovima i proizvodima nedovoljna, pa se ovom problemu u budućnosti treba posvetiti posebna pažnja.


reklama