Komercijalni kvalitet uljane repice

353

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva, a da bi mogla da se nalazi u prometu, odnosno, bude predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.

Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove:
– da je zdravo, jedro i suvo
– da sadrži ulja, petrol – etarski ekstrat najmanje 38 %
– da su slobodne masne kiseline ekstrakta do 1 %
– vode i drugih isparljivih materija do 7 %
– nečistoće ukupno 2 %

Nečistoće mogu biti organskog i neorganskog porekla.

U organske nečistoće spadaju delovi stabljike, mahune, delovi lišća, seme drugih biljaka i seme drugih uljanih kultura.

U neorganske primese spadaju pesak, zemlja, kamenje, prašina i drugo.

Seme uljane repice za industrijsku preradu ne sme da sadrži primese koje se tokom prerade ne mogu odstraniti i mogu štetno delovati na zdravlje ljudi.

Izvor: dipl. inž. Jorgovanka Vlajkovac, PSSS Požarevac

Foto: Unsplash


reklama