Krajem juna u Republici Srpskoj ističe rok za podnošnje zahteva za ostvarivanje podsticaja u sektoru lovstva

260

Lovački savez Republike Sprske podsetio je članice da je od strane resornog Ministarstva donesen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2024. godinu, te da je isti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 18, od 23. februara 2024. godine.

Kao i prošle godine, novim pravilnikom su predviđeni podsticaji i za sektor lovstva, i to: za organizaciju lovno-turističkih manifestacija, izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih objekata, nabavku materijala za izgradnju čeka, zaseda, hranilišta, pojilišta, solila i uzgajališta, zatim nabavku opreme i sredstava za proizvodnju i uzgoj divljači i izgradnju volijera, kao i za nabavku zaštitnih sredstava i projekte unosa divljači u lovište, ali i za nabavku službenog lovačog naoružanja i opreme, nabavku novih motornih vozila i nabavku hrane za divljač, a što je definsano članovima 56. i 58. navedenog pravilinika.

Rok za podnošenje zahteva za ostavrivanje prava na navedene podsticaje je 30. jun 2024. godine.

Savez poziva korinike lovišta da na vreme preduzmu aktivnosti na pripremi tražene dokumentacije.

Lovački savez Republike Srpske se takođe zahvaljuje resornom Ministarstvu na iskazanoj opredeljenosti za trajne investicije u sektor lovstva u Srpskoj.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Foto: Envato


reklama