Kukuruzna zlatica

374

Glavne štete kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) prouzrokuju u stadijumu larve ishranom na korenu kukuruza.

U početku se larve hrane sitnim delovima korena, a zatim i bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju i pregrizaju u blizini glavnog stabla. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena, zbog čega biljka gubi uporište u tlu. Larve mogu potpuno da unište glavno i bočno korenje, pa takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša. Pri tom se javlja karakterističan simptom, takozvani, „guščiji vrat”. Pri optimalnom rasporedu padavina, koren ovakvih biljaka se može delimično regenerisati. Međutim, takve biljke troše hranjiva na regeneraciju umesto na razvoj klipa, te prinos može biti značajno umanjen.

Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Međutim, ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos.

Diabrotica virgifera prezimljava u stadijumu jajeta gde period prezimljavanja traje 10 meseci. Larve se pile od sredine maja do početka avgusta. Lutke se sreću od kraja juna do kraja avgusta. Odrasli insekti sreću se od kraja juna do sredine oktobra (masovno u drugoj polovini jula i tokom avgusta – u vreme precvetavanja kukuruza). Jaja se nalaze od sredine juna, najmasovnije u avgustu. Imaga se mogu registrovati: pre cvetanja na listu kukuruza, u vreme cvetanja na metlici ili svili, posle cvetanja skriveni u pazuhu listova ili unutar vrha klipa.

Koristeći 10°C, kao donji prag za ovipoziciju, ustanovljeno je da ona počinje kad suma efektivnih temperatura dostigne vrednost od 90-108 stepeni, odnosno, optimalne temperature za polaganje jaja su večernje temperature oko 18°C. Ženka polaže jaja (oko 400 komada) u zemljište oko korena kukuruza – rastresita mesta ili pukotine na dubinu od 35 cm (najveći deo jaja je na dubini od 15 cm). Pogoduju im blage zime sa padavinama, kao i snežni pokrivač, a -8 stepeni predstavlja letalnu temperaturu po jaja. Prezimi 60-80 odsto jaja. Stadijm larvi traje oko osam nedelja. Ispiljene larve prelaze mala rastojanja (oko 50 cm) i nalaze se na dubini od 15 cm. Optimalna temperatura zemljišta za razviće, i da bi završile potpun ciklus, je 22°C. Na kraju razvića nalaze se bliže površini zemljišta gde obrazuju komoricu u kojoj se učaure. Lutke su na dubini od 5 cm i ovaj stadijum traje desetak dana.

Od mera borbe na prvom mestu je plodored jer je kukuruzna zlatica tipična štetočina monokulture. Izbor hibrida (hibridi prilagođeni uslovima područja gajenja, naročito oni koji razvijaju moćan korenov sistem) i ranija setva (biljke bolje razviju korenov sistem do momenta piljenja larvi i ranije završe fazu cvetanja, pre pojave imaga), takođe se preporučuju kod suzbijanja. Takođe, preporučuje se seme tretirano insekticidom jer je u pitanju mera kojom se rešava problem drugih zemljišnih štetočina, a može pomoći u suzbijanju kukuruzne zlatice kod kasnih rokova setve.

Izvor: PIV Vojvodina

Foto: USDA ARS Photo Unit, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.org, Richard C. Edwards, Purdue University, Bugwood.org


reklama