Lažno označavanje plodova mora je raširena pojava u svetu

54

Nedavne analize tržišta morskih plodova, koje su obuhvatile više od 9.000 uzoraka iz restorana, ribarnica i supermarketa u preko 30 zemalja, otkrile su da je čak 36% proizvoda netačno označeno, što znači da je na delu velika obmana kupaca na globalnom nivou, piše londonski „The Guardian“.

U brojnim studijama su korišćene relativno nove tehnike analize DNK. Istraživači su otkrili, primera radi, da na testiranim uzorcima ribe u supermarketa i restoranima u Kanadi, SAD, Velikoj Britaniji, Singapuru, Australiji i Novom Zelandu uopšte nije reč o ribi zubatac, kako piše na etiketi.

Prema studiji, najviša stopa lažnih oznaka na morskim plodovima utvrđena je u Velikoj Britaniji i Kanadi, celih 55%, a slede SAD sa 38%.

Ima slučajeva i da su plodovi mora bili označeni kao različite vrste iz istog roda. Na primer, u Nemačkoj je 48% testiranih uzoraka školjki nosilo oznaku „kraljevske kapice“, a u stvari se radilo o manje traženoj vrsti „japanskih kapica“.

Istraživači su otkrili i da je od 130 uzoraka fileta ajkula kupljenih na italijanskim pijacama i u ribarnicama čak 45% pripadalo jeftinijim i nepopularnim vrstama morskih pasa od onih koje italijanski potrošači najviše cene.

Obmanjujuće etikete nisu zaobišle ni ugrožene ili ranjive vrste. Prema studiji iz 2018, skoro 70% uzoraka navodnog zubatca prodavanog širom Ujedinjenog Kraljevstva bile su razne ribe, čak zapanjujućih 38 različitih vrsta, uključujući i mnoge vrste koje obitavaju u grebenima i kojima verovatno preti uništavanje staništa i prekomeran izlov.

Štaviše, istraživanje je pokazalo da neki uzorci nisu u potpunosti bile vodene vrste. Tko se u ljušturama kozica koje su prodavane u Singapuru često nalazila svinjetina, a od mesa kozica nije bilo ni traga.

Prevare s ponudom ribe odavno su poznat problem širom sveta. Veliki deo globalnog ulova transportovan ribarskim brodicama do ogromnih pretovarnih brodova radi prerade, često se pogrešno označava što je relativno lak i isplativ posao.

– Ima toliko mogućnosti duž lanca snabdevanja morskim plodovima da se ribe male vrednosti lažno označe kao skupocene vrste, i da se riba koja je tovljena etiketira kao divlji ulov – kaže Bet Louvel, zamenica potpredsednika američke kompanije „Okeana“, međunarodne organizacije usredsređene na okeane.

Ona dodaje, međutim, da 36% svih globalno utvrđenih netačnih etiketa na morskim plodovima nije nužno namerno tako označeno, jer su analize zasnovane na različitim metodologijama i uzorcima. Niti su ribe uvek namerno pogrešno označene, mada je velika većina uključivala zamenu ribe s nižom cenom za one s višom cenom, što upućuje pre na prevaru nego na nepažnju.

Čini se da ogroman problem postoji sa ponudom u restoranima. U jednoj studiji, koja je bila prvi veliki pokušaj ispitivanja pogrešnog označavanja u evropskim restoranima, učestvovalo je više od 100 naučnika koji su tajno sakupljali uzorke morskih plodova naručenih u 180 restorana u 23 zemlje.

U laboratorije su poslata 283 uzorka, zajedno sa opisom menija, datumom, cenom, nazivom restorana i adresom. Za svaki uzorak je urađena DNK analiza kako bi se identifikovala vrsta, a zatim je ona upoređena sa nazivom u meniju.

Jedan od tri restorana imao je netačan meni s morskim plodovima, a najviša stopa takvih slučajeva, u rasponu od 40 do 50%, bila je u Španiji, na Islandu, u Finskoj i Nemačkoj.

Kad je u pitanju riba, postoji čak 50% šansi da gosti ne dobiju naručenu porciju štuke, morskog lista, plave ili žutoperajne tune, već neku zamenu – potpuno drugu vrstu ribe ili neku zamenu za tunu, zaključuje „The Guardian“.

Foto: Unsplash


reklama