Lipska ovca – jedan od najmlečnijih sojeva pramenke

30

Lipska ovca je soj pramenke koji je nastao u okolini Smedereva i sela Lipe po kome i nosi ime. Spada u grupu srenje krupnih pramenki.

Lipska ovca je prilično visoka i prosečna visina grebena je oko 65 cm. Glava je dosta mala, laka. Profil glave je blago ispupčen kod ovaca, a veoma izražen kod ovnova. Ovce su šute, a ovnovi rogati. Rogovi su uvijeni po razvučenoj spirali u prostoru, trouglasti, poprečno izbrazdani i svetle boje.

Uši su srednje veličine, horizontalno su položene. Glava i uši su obrasli uvek crnom, kratkom dlakom. Vrat je srednje dužine. Grudni koš lipske ovce je slabo razvijen po dubini i širini.

Trup je srednje dužine i ima oblik pravougaone prizme. Dužina trupa je uvek veća od visine grebena. Noge lipske ovce su dosta visoke, pravilnih stavova, dosta jakih kostiju. Noge su obrasle dlakom koja je tamne boje, ali ima i grla sa crnim nogama, prskano belim. Vime je dobro razvijeno.

Lipska ovca je dugorepa pramenka. Masa tela današnjih ovaca kreće se u rasponu 65-75 kg, a ovnova 70-100 kg. Ovakve mase tela su produkt prvenstveno poboljšanja uslova odgajivanja i selekcije, jer je telesna masa prema Miroslavi Milivojević kod ovaca lipskog soja iznosila 50,7 kg, a kod ovnova 66,3 kg.

Plodnost lipske ovce prema novijim istraživanjima kreće se iznad 130%. To je kasnostasni soj jer prva koncepcija dviski je sa 18 meseci uzrasta.

Mlečnost lipske ovce je dobra i spada među najmlečnije sojeve naših pramenki. Prema ispitivanjima u 2004. godini mlečnost lipske ovce za 90 dana laktacije u proseku bila je oko 100 kg. Dnevna količina mleka se kretala od 1-1,4kg sa 5,1-7,0% mlečne masti.

Laktacija traje 5 meseci sa sisanjem jagnjadi. Masa jagnjadi je u proseku oko 4,5 kg (4-6 kg). Prinos runa kod ovaca je 4,5 kg, a ovnova 6,0 kg, dužina pramena 12-20 cm, dijametar vunenog vlakna je 40-42 mikrometra, tj. sortimenta D. Vijugavost je slabo izražena, randman vune je oko 55%. Vuna je sinjava i procenat crnih vlakana znatno varira.

Izvor: „Odgajivanje, reprodukcija, selekcija i ishrana ovaca” (autori: prof.dr Cvijan Mekić, prof.dr Dušan Latinović, prof.dr Goran Grubić)

Foto: Agro TV


reklama